GayrimenkulFinansman Süreci

.

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme
Gayrimenkul projelerinin finansmanında ön değerlendirme aşamasında proje ile ilgili aşağıdaki bilgiler talep edilir.

  • Yapımı öngörülen gayrimenkulü anlatan genel  bilgiler (Yeri, kiralanabilir alanı, oda sayısı vb)
  • Projenin fizibilite çalışması
  • Bağımsız denetim firmalarınca hazırlanmış pazar raporu (Proje lokasyonuna ilişkin rekabet, pazar analizi)
  • Beklenen yatırım harcamaları ve detayları
  • Projenin gelecek dönemlerdeki nakit akış beklentilerini gösteren projeksiyonlar ve bu projeksiyonlara ulaşmak için kullanılan varsayımlar, yatırımcıların proje ile ilgili beklentileri
  • Yatırımcıların mali gücü ile ilgili bilgiler
  • Projede gelinen aşama ve hukuki çerçeve (Gerekli izinler, belgeler)
  • Proje bazında diğer ek bilgiler

Sağlanan bilgiler uzmanlaşmış ekibimiz tarafından değerlendirilir. Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade, kredinin döviz cinsi ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.
Finansman sağladığımız gayrimenkul projelerinde, kredinin sağlanacak kira gelirleri ile geri ödenmesi esas olduğundan inşaat sürecinden başlayarak belirli kiralama oranlarının sağlanmasına imkan verecek yapılar tercih edilir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri