Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Köprü ve Otoyol Projeleri

    Kalkınmanın altyapısı için finansman

    Ulaştırma sektöründe ağırlıklı payı karayolu taşımacılığının aldığı ülkemizde, çağdaş bir karayolu altyapısının varlığı hem can ve mal kaybını engellemek, hem de kalkınmayı desteklemek açısından önemli rol oynuyor. Bu bilinçle, köprü ve otoyol yatırımlarının kamu maliyesi üzerindeki yükünün hafifletilmesini de sağlayacak Yap-İşlet-Devret modelli finansmanlarda yatırımcılara gerekli tüm desteği sağlıyoruz.