Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Tarım Sektörüne Destek

    Çiftçi kredisi, traktör kredisi, biçerdöver kredisi, hayvancılık kredisi ve daha bir çok tarım kredisi çeşidi ile çiftçilere yönelik hizmetler Garanti BBVA’da!

    Çiftçiye en büyük destek elbette Garanti BBVA’da!

    Türkiye’de tarımda sanayileşmeyi ve modern tarımı teşvik etmek amacıyla geliştirdiğimiz yeni finansal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında olmaya devam ediyoruz. 

    Tarım sektörünün kalıcı finansmanını sağlamak ve bankacılık sektörüyle olan ilişkisini sağlam temeller üzerine kurabilmek için, ürün bazında faaliyet döngülerine uygun vadelerde finansman imkanı sağlıyoruz. Tarımsal işletmeler için, sadece kredi tesis eden bir kurum değil, üreticinin sektördeki ihtiyaçlarını karşılayan, öneriler getiren, danışmanlık hizmeti veren bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

    • Krediler

     Tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yılda bir ödemeli 12 aydan 60 aya varan vadelerle birçok tarım kredisi tesis ediyoruz. Kredilerinizi, talep ettiğiniz kredinin türüne göre, sahip olduğunuz tarla, bina ipoteği ya da taşıt, ekipman rehni, kefaletiniz ya da sözleşmeli üretimlerinizde alacağınızın temlik edilmesi ve ekili tarlalarınızın Eureko Sigorta tarafından sigortalanmasıyla kullanabilirsiniz.

     Sadece tarımsal üretim dönemi içerisinde değil, tarımsal değer zincirinin her aşamasında ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu amaçla çiftlikten sofraya yaklaşımı ile ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanmasına kadar gerekli finansal desteği sağlıyoruz. Üretim sonrasındaki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kredilerin vade ve teminatları ise proje bazında değerlendirilmektedir.

     Bitkisel Üretim Kredileri

     Ürün Ön Finansman Kredisi
     Tarım ürünlerinin ekiminden satışına kadar olan dönemde söz konusu ürüne ilişkin olarak üreticinin tarımsal girdi alımı(tohum, fide), icar, ekim-dikim, gübreleme, ilaçlama, işçilik giderleri, sulama, hasat vedepolama dönemindeki finansal ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla tesis edilmektedir.

     Tarım Destek Kredisi / Çiftçi Kredisi
     Çiftçi kredileri, çiftçilere destek için bireysel ihtiyaçlarının finansmanı amacı ile kullandırılan bireysel kredilerdir.

     Organik ve İyi Tarım Kredisi
     Özellikle son dönemde giderek yaygınlaşan İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım gibi alternatif tarımsal üretim teknikleri kullanarak tarımsal faaliyette bulunan tarım işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tesis edilmektedir.

     Traktör Kredisi ve Biçerdöver Kredisi
     Çiftçilerin her marka traktör ve biçerdöver alımlarında 0 km veya 5 yaşa (ilk tescil tarihinden itibaren 60 ay dahil) kadar ikinci el traktör ve biçerdöver alımlarının finansmanı amacı ile kullandırılan kredilerdir.

     Oto Kredisi
     Çiftçilerin binek oto ya da binek amaçlı pick up ve panelvan sınıfında, sıfır ya da ikinci el araçların alımının finansmanı için kullandırılan kredilerdir.

     Sera Kredisi
     Hem yeni sera yapımı, hem de mevcut seraların bakım/onarım ve modernizasyonuna yönelik olarak topraksız tarımın yapıldığı seralar dahil olmak üzere fatura bedelinin %75’ine kadar modern örtü altı tarımına yönelik yatırımlarınız için kredi tesis edilebilmektedir.

     Hayvansal Üretim Kredileri / Hayvancılık Kredileri

     Hayvansal üretime yönelik olarak hayvancılık kredilerinin vade ve teminat yapısı, işletmenin kapasitesi ve projenin yeterliliğine göre Bölge Krediler Müdürlükleri’nde yer alan Tarım Kredi Yönetmenleri tarafından değerlendirilmektedir.

     Ürün Ön Finansman Kredisi
     Et amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile süt amaçlı büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelere yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik, veterinerlik vb. finansal ihtiyaçlarının finansmanı amacı ile kullandırılan kredilerdir.

     Besi Hayvancılığı Hayvan Alım Kredisi
     Et amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarının finansmanı amacı ile kullandırılan kredilerdir.

     Süt Hayvancılığı Hayvan Alım Kredisi
     Büyükbaş süt hayvanı alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir.

     Tarımsal Makine Ekipman Kredisi

     Bitkisel ve hayvansal (su ürünleri dahil olmak üzere) üretim faaliyetlerinde kullanacağınız her türlü aleti, makine ve ekipman alımına yönelik finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis edilebilmektedir.

     Krediye konu makine ve ekipmanlar;

     Anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi, basınçlı sulama sistemi kurulması, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulması, biçer bağlar, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, gübre dağıtma makinesi, taş toplama makinesi, diskli tırmık, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi, kırkma makinesi, tambur filtre, su ürünlerinde buzlama makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo, su ürünleri için kuluçka dolabı.

     Hibe Programlara Yönelik Kredi Destekleri

     Ülkemizde son yıllarda gerek yurt içi kaynaklardan gerekse yurt dışı kaynaklardan bir çok hibe program uygulanmaya başlanmış olup, bu programlarda tarım işletmelerin, hibeye konu yatırımın belli bir bölümüne (genellikle %50 oranında) destek olması beklenmektedir. Değişik kurumlar tarafından uygulanmakta olan hibe programlarının, uygulama esaslarını dikkate alarak değişen ödemesiz dönem ve vadelerde krediler tesis etmekteyiz.

     IPARD Kredisi
     Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından (TKDK) yürütülen IPARD programı kapsamındaki hibeler için konuyla ilgili uygulama esasları ve kurumla yapılan protokol çerçevesinde tarımsal işletmelere yatırım döneminde ana para ödemesiz, 5 yıla varan vadelerle kredi desteği sağlamaktadır.

     KKYDP Kredisi
     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamındaki ekonomik yatırımlar ve makine ekipman hibeleri için yine konuyla ilgili uygulama tebliğindeki esaslar ve yatırımın konusu dikkate alınarak değişen vadelerde kredi desteği sağlanmaktadır.

     Eş Finansman Kredisi
     Kalkınma Ajanslarının yürüttüğü tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programları çerçevesinde, tarımsal işletmelerin bölge kalkınma planlarına uyumlu olarak belirleyeceği yatırım konularında, konuyla ilgili mevzuat ve hibe çağrılarının esasları dikkate alınarak 60 aya varan vadelerle kredi desteği sağlanmaktadır.

     Diğer Finansal Araçlar

     TMO Makbuz Senedi Kredisi
     2005 yılından bu yana her yıl TMO ile yenilediği sözleşmeler çerçevesinde, üreticilerin TMO depolarına bırakacakları ürünler için düzenlenen makbuz senetleri karşılığında TMO Makbuz Senedi Kredisi kullandırılmaktadır.

     Lisanslı Depoculuk Kredisi
     Lisanslı depolara teslim edilecek ürün karşılığı, lisanslı depolar tarafından düzenlenecek Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatı ile üretici, tüccar veya sanayicilere kullandırılan kredilerdir.

     Tedarikçi Finansmanı
     Ülkemiz değişik iklim ve bölgesel koşullarını, tarımın alt sektörlerine göre farklılık gösteren finansman ve nakit akışlarını dikkate alarak tarımsal değer zinciri içerisinde yer alan firmaların kefaleti/garantisi ile tedarikçi finansmanına yönelik özel modeller geliştirmekte ve firmaların finansman yükünü üstlenmekteyiz.

    • Hizmetler

     Çiftçiye KOBİ Emeklilik Planı (KEP)
     Tarım Destek Paketi kapsamında KOBİ’lere özel emeklilik planımız olan KEP ile Bireysel Emeklilik sistemine katılabilirsiniz.

    • Kartlar

     TMO Kart
     Üreticiler TMO’ya satmış oldukları ürün bedellerini de şubelerimizden TMO Kart ile TMO’nun belirlediği şartlar çerçevesinde erken alabilmektedir.