Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Diğer Finansman Seçenekleri

    Garanti BBVA'nın sunduğu finansman seçenekleri ile hep karlı çıkın.

    Garanti BBVA olarak, güvenli yatırım yapmak isteyen şirketlere sunduğumuz finansman seçenekleriyle, onların büyümelerine destek oluyoruz. Siz de şirketinizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bankacılık hizmetlerinden yararlanabilir, hedeflediğiniz başarıyı kısa zamanda yakalayabilirsiniz.

    Uluslararası krediler
    Garanti BBVA olarak, IFC (International Finance Corporation), OPIC (Overseas Private Investment Corporation) ve EIB (European Investment Bank/Avrupa Yatırım Bankası) gibi uluslararası ve uluslarüstü kuruluşlarla geniş kapsamda ilişkiler yürütüyoruz. Farklı sektörlere destek vermeyi amaçlayan çeşitli finansman alternatiflerine yönelik görüşmelerde bulunuyor ve işbirliği olanaklarını araştırıyoruz.

    Sendikasyon kredileri
    Sendikasyon kredileri, bir yatırım bankası önderliğinde, birden çok bankanın ya da finansman şirketin bir araya gelmesiyle, belli bir amaç için yine kurumlara (bankalar,holdingler) büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilerdir.

    Büyük montanlı kredi işlemlerinde ya da riskin çeşitli bankalar tarafından üstlenilmesi durumunda, bankaları biraraya getirerek riskin sendike edilme aşamasında aracılık görevini üstleniyoruz.

    Hazine Borçlu/Garantör İşlemler
    T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın Borçlu veya Garantör olduğu büyük çaplı altyapı, enerji, baraj inşaatı ve savunma endüstrisi projelerine yönelik sendikasyon kredilerinin düzenlenmesini, fonlanmasını ve acentalık hizmeti verilmesini sağlıyoruz.

    Kredi Alım-Satımı
    Kredi pazarlarını yakından takip ederek, sendike edilmiş kredilerin ve diğer kurumsal kredilerin yurt içi ve uluslararası ikincil kredi piyasalarında alım/satımını gerçekleştiriyoruz.

    Yurt İçi ve Yurt Dışı Tahvil İhracı
    Firmanıza fon sağlamak amacıyla yurt içine ve yurt dışına borçlanma senedi ihraç etmenizde ve ihraç edilen tahvillerin yapılandırılmasında, tahvillerin gerek tamamını garanti ederek (underwrite), gerekse lojistik destek vererek size aracılık ediyoruz.