Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Liman Projeleri

    Kalkınmanın altyapısı için finansman

    Ülkemizin 2000’li yılların başından bu yana hızla yükselen dış ticaret hacmi ve lojistik üssü olarak artan önemi, özellikle ticari liman yatırımlarına önem kazandırıyor. Biz de ülkemizin ihtiyaçlarını doğru ve zamanında değerlendirerek liman yatırımlarına ve liman özelleştirmelerinin finansmanına önemli destek veriyoruz. 2020 sonu itibarıyla finansman sağladığımız liman projelerinin toplam elleçleme kapasitesi 6,8 milyon TEU’a ulaştı.