Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Satın Alım Projeleri Finansmanı

    Yatırımcıya özel yapılandırılmış finansman paketleri

    Satın Alım Finansmanı

    Satın Alım Finansmanı ekibimiz ile stratejik ve finansal yatırımcıların şirket satın alım işlemlerinde ihtiyaç duydukları uzun vadeli kredi desteğini sağlıyoruz. Bu destek kapsamında her işlemin gerekliliklerine göre özel olarak yapılandırılmış finansman paketleri sunuyoruz ve paketlere, refinansman kredisini, yatırım kredisini ve işletme sermayesi kredilerini de dahil edebiliyoruz. Böylelikle, şirketlerin sürdürülebilir büyümesine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.

    Birçok stratejik yatırımcıyla ve özel sermaye fonlarıyla yakın ilişkiler içindeyiz. Yabancı yatırımcıların uluslararası piyasada görmüş ve alışmış oldukları yapıları kurabilecek şekilde, onlarla benzer anlayış ve yaklaşımda olmak bize önemli avantajlar sağlıyor. Yabancı yatırımcılar Türkiye’deki yatırımlarını bizden aldıkları görüşlere göre şekillendiriyorlar.

    Özel sermaye fonlarının ve stratejik yatırımcıların özelleştirme yoluyla yapılan satın alım işlemlerinde de faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar yapılan tüm büyük özelleştirme işlemlerinde önemli ölçüde finansman katkımız oldu.

    Satın alım finansmanı dışında, satın alınan şirket seviyesinde büyüme finansmanı, yatırımların finansmanı ve mevcut borçların yapılandırılmasını için finansman sağlıyoruz.

    Dilerseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz: pf_satinalim@garanti.com.tr

    Satın Alım Finansman Süreci

    Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme

    Satın alım kredilerinin değerlendirilmesi esnasında yatırımcının mali gücü ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra satın alınacak şirketle ilgili aşağıdaki bilgiler talep edilir:

    • Denetlenmiş mali tablolar
    • Bağımsız danışman ve denetim firmaları tarafından hazırlanmış mali, yasal, çevresel, sigorta, teknik ve pazar değerlendirme raporları
    • Şirkete ait gayrimenkullerle ilgili ekspertiz raporları
    • Beklenen yatırım harcamaları ve detayları
    • Satın alınacak şirketin gelecek dönemdeki nakit akış beklentilerini gösteren projeksiyonlar ve bu projeksiyonlara ulaşmak için kullanılan varsayımlar
    • Projede gelinen aşama ve hukuki çerçeve (gerekli izinler, belgeler)
    • Proje bazında ek diğer bilgiler

    Sağlanan bilgiler uzmanlaşmış ekibimiz tarafından incelenir. Yapılan ön değerlendirmenin ardından vade, kredinin döviz cinsi ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir. Satın Alım kredilerinin geri ödemesinin satın alınan şirketin ticari faaliyetlerinden yaratılan gelirlerle yapılması esastır. Bu doğrultuda hedef şirket ile satın alan şirketin devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kısa bir sürede birleşmesi tercih edilmektedir.