Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Dış Ticaret Finansmanı

    Dış ticaret ile ilgili her türlü kredi ihtiyacınız Garanti BBVA'da!

    • Eximbank Kredileri

     İhracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından bankalar aracılığıyla kullandırılan bir kredi türüdür.

    • Akreditif

     Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür.

    • İhracat Factoring'i

     İhracat Factoring’i, faturaya veya mal ve hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık belli bir ücret ve komisyon uygulanarak ödemelerde bulunup mal mukabili satış yapan ihracatçı firmalara finansman sağlamak olarak tanımlanır.

    • Prefinansman Kredileri

     İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılan bir kredi türüdür.

    • Ülke Kredileri

     Hermes/Coface/Sace /SERV ve benzeri kuruluşlar İhracat Kredi Kuruluşları’dır (Export Credit Agency /ECA). Ülkelerindeki ihracatçıların yatırım malı ihracatını teşvik etmek amacıyla sigorta/kredi veren bu kurumlar, alıcılara orta ve uzun vadeli kredi verilebilmesini sağlarlar.

    • Kabul / Aval Kredileri

     İthalatçı firmaların ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek mallara ödeme yapmadan sahip olmasına olanak veren bir kredi türüdür.

    • İnterbank'a Endeksli Kredi

     BCH kredilerine benzer şekilde fakat 1 gün vadeli işletme sermayesi ihtiyacınızın karşılanması için tahsis edilen kredilerdir.

    • Avrupa Yatırım Bankası Destekli Krediler

     Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) ile imzaladığımız kredi sözleşmemiz uyarınca sözleşme koşullarına uyan küçük ve orta ölçekli firmalara ait Projelere uygun faizli ve ya uzun vadeli kredi kullanma imkanı bankamız tarafından sunulmaktadır.

    • Yabancı Para / Döviz Krediler

     Şirketiniz için en uygun krediyi arıyorsanız, Garanti BBVA’nın sizler için hazırladığı imkanlara bir göz atın. Döviz Kredileri, Dövize Endeksli Kredi, Döviz Çek İştira Kredisi ve Altın Kredisi KOBİ’lerin hizmetinde.

    • İşletme Kredisi

     İşletme Kredisi, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt dışından döviz olarak sağlanan ve bankalar aracılığı ile TL olarak bir defada kullandırılan kredilerdir.

    • Borçlu Cari Krediler

     Borçlu Cari Krediler sayesinde kısa süreli nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kredi kullanabilirsiniz. Bu krediler belirli bir vade içermeyen ve faiz tahsilatları dönemsel yapılan kredi türleridir.

    • Harici Garantiler

     Mal mukabili kredili satış yapan firmaların, bu satışlarından doğan genelde 90-120 gün vadeli alacaklarının factor veya factoring şirketi olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması şeklinde tanımlanır.

    • Yurt Dışına Havale Gönderme

     İthalat ve Görünmeyen İşlemler (navlun, bakım-onarım, kar-zarar, faiz vb.) dışında herhangi bir para cinsi üzerinden yurt dışına havale işlemleri hızlı ve hatasız olarak gerçekleştirilir.

    • Mevzuat Toplantıları

     Garanti BBVA bugüne kadar, Dış Ticaret Toplantıları kapsamında 1 Haziran 2004 tarihinde başlatılan Mevzuat Toplantıları serisinde, çeşitli illerde toplam 33 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda müşterilerimize dış ticaret mevzuatı, ödeme şekilleri ve akreditifler hakkında güncel bilgiler verildi.

    • İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

     İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında; İhracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinde bulunan, teminat yaratma güçlüğü çeken KOBİ işletmelere  IGE kefaleti ile  finansman sağlamaktayız.