Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Krediler

    Garanti BBVA'nın kredi ürünlerini inceleyin, size uygun krediye başvurun!

    İhtiyaç / Taşıt Kredileri

    • KOBİ İhtiyaç Kredisi

     Esnaf ve KOBI’lerin her türlü finansman ihtiyaçları için 36 aya kadar vadelerle uygun ödeme seçenekli ticari taksitli destek kredisi Garanti BBVA’da!

    • Taşıt Kredisi

     Garanti BBVA taşıt (araç) kredisi ayağınızı yerden kesecek! Uygun faiz oranlarıyla ister 0, ister 2. el taşıt kredisi başvurunuzu şimdi yapın!

    • Avans Hesap

     Avans Hesap, hesabınızda paranız olmasa dahi her an ödemelerinizde kullanabileceğiniz kredili mevduat hesabınızdır. 

    Dış Ticaret Finansmanı

    • Eximbank Kredileri

     İhracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından bankalar aracılığıyla kullandırılan bir kredi türüdür.

    • Akreditif

     Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür.

    • İhracat Factoring'i

     İhracat Factoring’i, faturaya veya mal ve hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık belli bir ücret ve komisyon uygulanarak ödemelerde bulunup mal mukabili satış yapan ihracatçı firmalara finansman sağlamak olarak tanımlanır.

    • Prefinansman Kredileri

     İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılan bir kredi türüdür.

    • Ülke Kredileri

     Hermes/Coface/Sace /SERV ve benzeri kuruluşlar İhracat Kredi Kuruluşları’dır. 

    • Kabul / Aval Kredileri

     İthalatçı firmaların ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek mallara ödeme yapmadan sahip olmasına olanak veren bir kredi türüdür.

    • İnterbank'a Endeksli Kredi

     BCH kredilerine benzer şekilde fakat 1 gün vadeli işletme sermayesi ihtiyacınızın karşılanması için tahsis edilen kredilerdir.

    • Avrupa Yatırım Bankası Destekli Krediler

     Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) ile imzaladığımız kredi sözleşmemiz uyarınca sözleşme koşullarına uyan küçük ve orta ölçekli firmalara ait Projelere uygun faizli ve ya uzun vadeli kredi kullanma imkanı bankamız tarafından sunulmaktadır.

    • Yabancı Para / Döviz Krediler

     Şirketiniz için en uygun krediyi arıyorsanız, Garanti BBVA’nın sizler için hazırladığı imkanlara bir göz atın. Döviz Kredileri, Dövize Endeksli Kredi, Döviz Çek İştira Kredisi ve Altın Kredisi KOBİ’lerin hizmetinde.

    • İşletme Kredisi

     İşletme Kredisi, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt dışından döviz olarak sağlanan ve bankalar aracılığı ile TL olarak bir defada kullandırılan kredilerdir.

    • Borçlu Cari Krediler

     Borçlu Cari Krediler sayesinde kısa süreli nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kredi kullanabilirsiniz. Bu krediler belirli bir vade içermeyen ve faiz tahsilatları dönemsel yapılan kredi türleridir.

    • Harici Garantiler

     Mal mukabili kredili satış yapan firmaların, bu satışlarından doğan genelde 90-120 gün vadeli alacaklarının factor veya factoring şirketi olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması şeklinde tanımlanır.

    • Yurt Dışına Havale Gönderme

     İthalat ve Görünmeyen İşlemler (navlun, bakım-onarım, kar-zarar, faiz vb.) dışında herhangi bir para cinsi üzerinden yurt dışına havale işlemleri hızlı ve hatasız olarak gerçekleştirilir.

    • Mevzuat Toplantıları

     Garanti BBVA bugüne kadar, Dış Ticaret Toplantıları kapsamında 1 Haziran 2004 tarihinde başlatılan Mevzuat Toplantıları serisinde, çeşitli illerde toplam 33 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda müşterilerimize dış ticaret mevzuatı, ödeme şekilleri ve akreditifler hakkında güncel bilgiler verildi.

    • İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

     İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında; İhracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinde bulunan, teminat yaratma güçlüğü çeken KOBİ işletmelere  IGE kefaleti ile  finansman sağlamaktayız.

    Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler

    • Rotatif Krediler

     Rotatif Krediler, müşterilerimize kasa kolaylığı sağlanması ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla belli bir limit dahilinde istenildiği zaman kullandırım ve geri ödeme yapılabilen nakdi kredi ürünüdür.

    • Spot Krediler

     Spot Krediler, ticari işletmelerin nakit girişinin öngörülebildiği durumlarda kısa vadeli finansman ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan, vade boyunca faiz oranı değişmeyen nakdi kredi ürünüdür.

    • İskonto Kredisi

     İskonto kredisi, borçlusu banka şubesi ile aynı belediye hudutları dahilinde ikamet eden, henüz vadesi gelmemiş bir ticari senet bedelinden, vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine imkan veren nakdi bir kredidir.

    • Teminat ve Referans Mektubu

     Bir malın teslimi ya da bir işin yapılmasının belirlenen sürede ve öngörülen koşullar uyarınca yerine getirileceğini, aksi takdirde tazminat tutarının banka tarafından herhangi bir koşul ileri sürülmeksizin ödeneceğini taahhüt eden, yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine düzenlenen garanti mektuplarıdır.

    Ticari Krediler

    • Yabancı Para / Döviz Krediler

     Şirketiniz için en uygun krediyi arıyorsanız, Garanti BBVA’nın sizler için hazırladığı imkanlara bir göz atın. Döviz Kredileri, Dövize Endeksli Kredi, Döviz Çek İştira Kredisi ve Altın Kredisi KOBİ’lerin hizmetinde.

    • İşletme Kredisi

     İşletme Kredisi, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt dışından döviz olarak sağlanan ve bankalar aracılığı ile TL olarak bir defada kullandırılan kredilerdir.

    • Spot ve Kapama Opsiyonlu Spot Döviz Kredileri

     Spot Döviz Kredisi, kredi tutarı, kredi vadesi ve kredi faizinin, kredi vadesi boyunca sabit kaldığı kredi türüdür.

    • Taksitli Krediler

     Taksitli Kredileri, kısa veya orta vadeli tüketim amaçlı finansman ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere kullanabilirsiniz.

    • POS'una Kredi

     Esnek ödeme planlı POS’una Krediniz Garanti BBVA Mobil ve İnternet’te!

    Proje Kredileri

    • Güneş Enerjisi Kredisi

     Güneş enerjisi tesis kurulumu ile 1 MW (megawatt) ve altında lisanssız elektrik üretimi projeleriniz için finansman desteği Garanti BBVA’dan!

    • KOSGEB Kredileri

     KOSGEB tarafından çeşitli dönemlerde KOBİ'lere yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla sunulan kredi programlarına Garanti BBVA olarak, 2017 yılından itibaren aracılık etmeye devam ediyoruz.

    Kredi Garanti Fonu (KGF) / IBOR Reformları ve Geçiş Süreçleri

    • Kredi Garanti Fonu (KGF)

     Teminat KGF den, kredi Garanti BBVA’dan. Teminat yetersizliği olan KOBI’lere KGF kefaleti ile kredi Garanti BBVA’da!

    • IBOR Reformları ve Geçiş Süreçleri

     LIBOR ve diğer gösterge faiz oranlarında gerçekleşecek reformlar ve geçiş süreçleri hakkında bilgiler Garanti BBVA'da!