Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Enerji Projeleri Finansmanı

    Türkiye'nin enerjisi Garanti BBVA

    Garanti BBVA olarak yenilenebilir enerjiye ve yenilenebilir enerjinin geleceğine inanıyoruz. Kurum kültürümüzün önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında iklim kriziyle mücadeleye büyük önem veriyoruz. Bu sebeple, yenilenebilir enerji projelerinin içinde yer almaya ve gerek finansman tarafında gerek sektörel danışmanlık konusunda yatırımlara destek olmaya gayret ediyoruz. Danışmanlık hizmetleri kapsamında, oluşturduğumuz Elektrik Fiyatları Tahmin Modelini kullanıyoruz. Türk finans sektöründe bu imkana sahip bir banka olarak sizlere sektörün geleceği hakkında detaylı raporlar sunabilmenin gururunu yaşıyoruz.

    Hem yerli hem yabancı yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği sektörlerin başında gelen ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bu sektördeki yatırımların finansmanına odaklanmış ekibimiz, deneyimi ve bilgi birikimiyle ön plana çıkıyor. Enerji sektöründe öne çıkan projelerin birçoğunda imzamız bulunurken bugüne kadar sağlamış olduğumuz toplam kredi tutarı ile ülkemize ve enerji sektörüne olan inancımızı ortaya koyuyoruz.

    Ülkemizin ve müşterilerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişlerini oldukça önemsiyor, bu alandaki projelerin finansmanına bakış açımızın oldukça net ve iştahımızın çok açık olduğunu belirtiyoruz.

    • Pazar lideri olduğumuz rüzgar enerjisi projelerinde Türkiye’de faaliyette bulunan yaklaşık her üç türbinden birinin finansmanını Garanti Bankası olarak sağlamış bulunuyoruz.
    • Güneş enerjisi projelerinde de önümüzdeki dönemde ciddi bir potansiyel olduğunu gözlemliyor, bu yatırımlara finansman desteği sağlama konusunda çok istekli olduğumuzu paylaşıyoruz.
    • Hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal enerji kaynaklı projeleri de hem yatırım, hem satın alım, hem de refinansman kredileriyle destekliyoruz.

    Tüm sorularınız için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz: pf_enerji@garantibbva.com.tr

    Yenilenebilir Enerji Projeleri

    Yenilenebilir enerji projeleri, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltması açısından kritik önem arz ediyor ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Ülkemizin gelişmesi açısından biz de bu projelere oldukça büyük destek veriyoruz.
    Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji kaynaklı projelere finansman sağlamaya devam ediyoruz.

    2020 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığımız kümülatif finansman tutarı 5,3 milyar ABD Dolarının üzerine çıktı. Finansman sağladığımız RES, HES, JES, GES ve Biyokütle Enerji Santralleri, tamamı devreye girdiğinde 6.531 MW kapasiteye ulaşacak. Ülkemizde faaliyette olan rüzgar santrallerinin yaklaşık üçte birine sağlamış olduğumuz krediler ile RES projelerinin finansmanında pazar liderliğimizi koruyoruz.
    Yenilenebilir enerji kaynaklı projelere olan ilgimizle beraber ülkemizin doğalgaz tüketimini azaltıyor ve çok önemli bir tasarruf imkanı sağlıyoruz.

    Çevresel etkilerinin asgari düzeyi kadar cari açığa olumlu etkisi de önemli olan bu projelere azami destek sağlamaktan gurur duyuyoruz.

    Yenilenebilir Enerji’ye destek için işbirliği

    Yenilenebilir enerji projelerine daha fazla kaynak aktarabilmek için sağladığımız nakdi kredilerin yanı sıra, yatırımcılarımızın lehine tahsis ettiğimiz harici garantiler sayesinde ucuz fonlama maliyetlerine sahip yurtdışı exim kredilerine erişilmesine imkan tanıyoruz. Bunlara ek olarak, ekipman tedariki kapsamında sağladığımız akreditifler aracılığıyla yatırımcılarımıza destek oluyoruz. Ayrıca, dönemsel olarak yabancı bankalardan sağladığımız yenilenebilir enerji fonları aracılığıyla yatırımcılarımıza uygun fonlama maliyeti imkanı sunuyoruz.

    Tüm sorularınız için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz: pf_enerji@garantibbva.com.tr