Bilgi Güvenliği Politikası

T. Garanti Bankası A.Ş.’nin (Garanti BBVA) kanunlara ve tüm yasal düzenlemelere, sektörel kurallara, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine ve iş ihtiyaçlarına uygun şekilde bilgi güvenliğini sağlamak üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi mevcuttur. Garanti BBVA üst yönetimi, bilgi ve bilgi varlıklarını koruyan yapıları kurmakta ve güvenlik önlemlerinin uygun düzeye getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi  konusunda yürütülen çalışmaları desteklemektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin işletilmesi ile bilgi güvenliği riskleri belirlenmekte, değerlendirilmekte ve kontrol edilmektedir. Bu işlemler, temel kuralların belirlendiği Bilgi Güvenliği Politikaları’na uygun şekilde yapılmaktadır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin etkin, uygun ve yeterli olduğu bağımsız taraflarca gözden geçirilir ve sonuçları üst yönetime raporlanarak saklanır.