Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Yabancı Para / Döviz Krediler

    Garanti BBVA’da herkese göre bir kredi var.

    Şirketiniz için en uygun krediyi arıyorsanız, Garanti BBVA’nın sizler için hazırladığı imkanlara bir göz atın. Döviz Kredileri, Dövize Endeksli Kredi, Döviz Çek İştira Kredisi ve Altın Kredisi KOBİ’lerin hizmetinde.

    • Özellikler

     Kredi Seçenekleri

     Döviz Kredileri
     İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan bir kredi türüdür.

     • İhracatın finansmanında kolaylık sağlar.
     • İhracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti vardır.

     Dövize Endeksli Kredi
     Yabancı paraların TL karşısında kazanacağı değer dikkate alınarak döviz bazında uygulanan faiz oranı ile sizin açınızdan herhangi bir döviz taahhüdü söz konusu olmadan kullanabildiğiniz, vadesinde anapara, faiz (kur artışları dahil), KKDF ve BSMV tahsilatı ile kapatmanız gereken kredilerdir.

     Döviz kredilerinden farklı olarak ihracat taahhüdü söz konusu olmadığından taahhüt açığı ve müeyyide riski getirmemektedir.

     Döviz Çek İştira Kredisi
     Döviz girdisi sağlamaya yönelik olarak kullandırılan nakdi kredidir.

     • Döviz çek bedellerinin vadesinden önce kullanılmasını sağlar.
     • Tahsilat kolaylığı ve likidite sağlar.

     Altın Kredisi
     Altını işleyen, altın üzerinden işçilik geliri elde eden üretici firma veya üretimin yanı sıra ihracat yapan firmalara finansman sağlamak amacıyla kullandırılan bir kredi türüdür. KKDF’den muaftır.