Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    İGE Kefaletli İhracat Kredisi

    İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

    İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında; İhracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinde bulunan, teminat yaratma güçlüğü çeken KOBİ işletmelere  IGE kefaleti ile  finansman sağlamaktayız.

    İGE  kefalet programından yalnızca İhracatçılar Birliğine üye olan KOBİ firmalar faydalanabilmektedir.

    Sabit giderler ile mal ve hizmet alımlarına ait faturalar, kira ödemeleri ve maaşla ilgili ödemeler için İGE teminatlı kredi kullanılabilecektir. Kredi kullanımları fatura/sözleşmelere istinaden yapılmaktadır.

    Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz İGE kefaletinden yararlanabilecektir.

    Kredi başvuruları, İGE ve bankamız tarafından yapılacak değerlendirme ile sonuçlanmaktadır.

    Detaylı bilgi için şubeniz ile görüşebilirsiniz.