Sıkça SorulanSorular

.

E-Çözümler ile ilgili en çok sorulanlar

 

E-Fatura

E-Fatura uygulamasından kimler yararlanabilir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır. E-Fatura mükelleflerinin detayına buradan ulaşabilirsiniz.

E-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?

e-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen müşterilerimiz Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak veya www.efatura.gov.tr adresindeki bağlantı üzerinden elektronik olarak başvurabilirler. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi tarafınıza ulaştıktan sonra, Mali Mühür Sertifikası temin edilmesi gerekmektedir.

Mali mühür nedir?

Mali Mühür Tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı oluşturulmaktadır. TÜBİTAK-UEKAE(Ulusal Eletronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.

E-Fatura mükellefi olmam için mali mühür kullanımı zorunlu mudur?

E-Fatura sistemine kayıt olmak için mali mühür kullanımı zorunludur.

Mali mühürü Garanti BBVA’dan temin edebilir miyim?

Mali mühür sertifikası Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilmektedir. Başvuru süreci ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

Yasal süresi içerisinde e-fatura uygulamasına geçmezsem cezası nedir?

Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Garanti BBVA üzerinden ilgili entegratörlere e-fatura başvurusu yapmak ücretli midir?

Hayır, Garanti BBVA aracılığıyla bu kapsamdaki e-fatura başvurusu yapmak isteyen müşterilerinden ekstra bir ücret talep edilmiyor.

Aynı anda birden fazla e-fatura entegratörüne başvurabilir miyim? Aynı anda birden fazla özel entegratör ile çalışabilir miyim?

Evet, aynı anda anlaşmalı olduğumuz 4 entegratöre de başvuru yapabilirsiniz. Yasal olarak birden fazla entegratör ile çalışılması mümkündür.

Zorunluluk kapsamına girmesem de e-fatura mükellefi olabilir miyim?

Evet, isteğe bağlı olarak bu sisteme dahil olunabilir.

e-Fatura kullanmayan müşterilere nasıl bir çözüm sunabilirim?

E-Faturaya mükellefi olmayan, kullanmayan müşterilere e-arşiv faturası gönderebilirsiniz. E-Arşiv faturası da mali değeri olan ve matbu fatura ile eşdeğerli bir faturadır. Faturayı dilerseniz e-posta olarak gönderir, dilerseniz de çıktısını alarak verebilirsiniz.

Gerçek kişilere de e-fatura gönderebilir miyim?

Gerçek kişilere e-arşiv faturası düzenleyerek e-posta olarak gönderebilir ya da yazıcınızdan çıktısını alarak verebilirsiniz.

 

E-Defter

Garanti BBVA üzerinden e-defter başvurusu yapabilir miyim?

Hayır, halihazırda Garanti BBVA üzerinden e-fatura ve  KEP başvuruları müşterilere iletilmektedir.

E-Fatura kullanıcısı olmadan, e-defter kullanıcısı olabilir miyim?

Evet, E-Fatura kullanıcısı olmadan E-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

E-Fatura mükellefi değilim, ancak kullanıyorum. Bu durumda E-Defter de kullanmam zorunlu mudur?

Mükellef olmadan E-Fatura kullanıcısı olanlar E-Defter kullanmak zorunda değildir.

 

E-Arşiv

Garanti BBVA üzerinden e-defter başvurusu yapabilir miyim?

Hayır, halihazırda Garanti BBVA üzerinden e-fatura ve  KEP başvuruları müşterilerimize iletilmektedir.

Kimler E-Arşiv mükellefidir?

Elektronik fatura kayıt sistemine kayıtlı firmalar ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. E-fatura mükellefi olan veya e-arşiv mükellefi olmayan şirketler de e-arşiv sistemine geçiş yapabilirler.

Hali hazırda e-fatura mükellefiyim. E-Arşiv’e geçiş yapmak için ayrıca GİB’e başvuruda bulunmam gerekiyor mu?

Halihazırda e-Fatura uygulamasına geçmiş mükellefler, sadece e-Arşiv özel entegratörlerine başvurarak e-Arşiv uygulamasına da geçebiliyor. Ayrıca GİB’e başvuru yapmaları gerekmiyor.

Fiziki faturalarımın arşivlemesini de  dijital ortamda yapabilir miyim?

GİB açısından fiziki faturaların elektronik kopyalarının bir geçerliliği yoktur. Elektronik olarak arşivlenebilseler de fiziki olarak da arşivlenmeleri gerekmektedir.

E-Arşiv faturası ile e-fatura arasındaki farklar nelerdir?

e-Fatura e-Arşiv Faturası
Sadece B2B olarak, e-Fatura mükelleflerine düzenlenir.E-arşiv faturası hem B2B, hem B2C olarak, tüzel ve gerçek kişilere düzenlenebilir.
Elektronik ortamda alıcısına iletilmelidir.Hem elektronik ortamda hem de fiziki çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.
Alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir.GİB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.
UBL-TR formatı zorunludur.Format zorunluluğu yoktur, ancak istenirse e-fatura formatı olan UBL-TR kullanılabilir.
Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.
GİB Portalı, GIB’in servislerine entegrasyon veya özel entegratör aracılığıyla kullanılır.Özel entegratör ya da şirket bilgi sistemleri üzerinden kullanılır.


E-İmza

E-İmza temin etmek ücretli mi?

E-imza ücretli olarak nitelikli elektronik sertifika sağlayıcı firmalardan temin edilebilmektedir.

E-İmza kaç yıl geçerlidir? Sınırsız süre geçerli e-imza alınabilir mi?

E-İmza maksimum 3 yıl geçerli olacak şekilde e-imza sertifika sağlayıcı firmalar tarafından temin edilmektedir. Süre dolduktan sonra yenilenmesi gerekmektedir.

E-İmzayı aldım, talimat göndermek için hemen kullanabilir miyim?

E-imzalı talimatların Garanti BBVA tarafından kabul edilebilmesi için öncelikle gönderim yapısına uyum sağlamış e-imza sertifika sağlayıcı bir firmadan e-imza temin edilmiş olması gerekmektedir.
Daha sonrasında şubenize başvurarak gerekli form ve dokümanların imzalanması sonrasında talimat gönderebilmeniz için e-imzanız sisteme tanımlanır.

E-İmza ile talimat göndermek ücretli midir?

Garanti BBVA e-imza ile talimat göndermek isteyen müşterilerinden ekstra bir ücret talep etmiyor. İşlemler için standart ürün ve hizmet ücretlerimiz uygulanıyor.
Ancak e-imza entegratörleri sunduğu bu talimat gönderim hizmetleri karşılığında bir hizmet bedeli talep edebiliyor. Ücretler için entegratörünüz ile temasa geçebilirsiniz.

E-İmza’yı şirketim adına alabilir miyim?

E-İmza şahsa aittir, dolayısıyla şirket adına bir e-imza verilemez. E-İmzalı dokümanlarda işleme yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.

E-İmza gerçeklilik süresi dolduktan sonra talimat gönderebilir miyim?

E-imzanız Garanti BBVA tarafından sunulan hizmette elektronik olarak doğrulanmaktadır. Dolayısıyla süresi geçen bir e-imza ile işlem yapılamayacaktır.

 

KEP

KEP sahibi olmanın yasal zorunluluğu var mıdır?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, elektronik tebligat hizmetlerinden yararlanma başlığı Madde 7’ye göre “Tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı yararlanır”   Bu hüküm gereği, tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin KEP adresi sahibi olması zorunludur.

KEP başvurusunda Garanti BBVA’nın rolü nedir?

Garanti BBVA olarak KEP başvurularınızı anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmet sağlayıcılarına yönlendirmekteyiz. Hizmet sağlayıcı başvuruyla ilişkili olarak müşterilerimiz ile iletişime geçmekte ve başvuru sonuçları ve durumları Garanti BBVA ile paylaşılmaktadır.

Gerçek kişi olarak KEP’e başvurabilir miyim?

Evet, gerçek veya tüzel kişiler KEP başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru için Garanti BBVA’ya ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır, Garanti BBVA aracılığıyla KEP başvurusu yapmak isteyen müşterilerinden ekstra bir ücret talep edilmiyor.

Banka aracılığıyla sadece Garanti BBVA müşterileri mi KEP başvurusunda bulunabilir?

Evet, Garanti BBVA müşterileri şubelerimizden veya Bireysel veya Garanti BBVA Kurumsal İnternet Bankacılığı’ndan başvurularını gerçekleştirilebilirler.

KEP ücret tarifeleri hakkında nasıl bilgi alabilirim?

KEP hizmet sağlayıcı firmaların farklı ücret tarifeleri olmaktadır.

Birden fazla KEP satın alabilir miyim?

Evet, KEP hesabı alabilmek için bir limit bulunmamaktadır.

İlginizi çekebilir

Uzmanlık ve teknolojiyle gelen liderlikUzmanlık ve teknolojiyle gelen liderlik