Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    e-Defter

    Dekont numaralarını e-Defter’e işleme zorunluluğu olan müşteriler tek seferde Bireysel ve Garanti BBVA Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden alabiliyor.

    e- Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

    Zorunluluk kapsamına giren defterler:

    • Yevmiye defteri
    • Büyük Defter (Defter-i Kebir)
    • Özellikler

     E-defter mükellefi olma kriterleri: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter mükellefidirler.

     6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-Defter Mükellefidirler.

     E-defter entegrasyonu nasıl sağlanır: Kurumların elektronik defter uygulamasına geçebilmesi için, e-defter kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uyumluluk onayı verilmiş bir yazılım kullanmaları gerekmektedir.

     E-defter için sunulan hizmetler:

     e-Defter kullanan ve Bankamız işlemlerine ilişkin dekont numarasını e-Defter’e işleme zorunluluğu olan müşterilerimizin dekont numaralarını tek seferde Bireysel ve Garanti BBVA Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden alabilmeleri sağlanmıştır.

     E-defter mükellefi firmalara bu bilgiler MT940 hesap hareketleri hizmetiyle istenilen formatta paylaşılabilmektedir.