Duyurular

.

Yatırım Ürünleri ile ilgili duyurular!

Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39-1) kapsamında yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde yer verilmesi gereken bilgilere ulaşmak için tıklayın.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin  kapsamında işlem yapılmakta olan tezgah üstü türev araç türlerine ve bu türev araç türlerine konu dayanak varlıklara ulaşmak için tıklayın.

BİST Hisse Piyasası seans saati değişikliği hakkında

BİST Pay Piyasası’nda, seansın gün ortası tek fiyat bölümü, 28 Mart 2016 tarihi itibarıyla 12:30 – 13:30 yerine 13:00 – 14:00 saatleri arasında yapılacaktır.  Bu düzenlemeyle, seansın öğleden sonraki sürekli işlem ve tek fiyat bölümü 13:30 yerine 14:00’de başlayacaktır.

T. Garanti Bankası A.Ş.  Kurucusu Olduğu Yatırım Fonlarının Devirleri Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince kurucusu T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırım fonlarının kuruculuğu 8 Aralık 2015’te Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’ ye devredilmiştir.

Söz konusu fonların isimlerinde  yer alan T. Garanti Bankası A.Ş. unvanı, Garanti Portföy  Yönetimi A.Ş. olarak değişecektir.

Fonların unvan değişikliği ile birlikte ileri valörlü yatırım fonu alım satım işlemleri (özel fonlar, likit fonlar ve kısa vadeli borçlanma araçları fonu hariç) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu  (TEFAS) üzerinden yapılacaktır.

Garanti Portföy uzmanlığı ile yönetilen yatırım fonlarının eski ve yeni unvanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Devredilen Fonun UnvanıFonun Yeni Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Garanti Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi IMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Garanti Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Osmanlı Altın Fonu Garanti Portföy Altın Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu Garanti Portföy Dördüncü Değişken Fon
T. Garanti Bankası A.Ş. İstanbull Serbest Fonu Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil Bono Fonu Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Şubesiz Likit Fonu Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu* Garanti Portföy  Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu* Ashmore Portföy Yabancı ( Gelişmekte Olan Piyasalar ) Borçlanma Araçları Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Garanti Bankası Uzun Bono Endeksi (GARBO Uzun) Fonu* Garanti Portföy GARBO Uzun Endeksi Borçlanma Araçları Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

 

* T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu devri  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş’ ye 15.06.2015 tarihinde,  T. Garanti Bankası A.Ş. Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu devri Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş’ ye 01.09.2015 tarihinde yapılmıştır.
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Garanti Bankası Uzun Bono Endeksi (GARBO Uzun) Fonu ve T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ‘ye 29.12.2015 tarihinde devredilecektir.

Flexi B Tipi Değişken, Pozitif B Tipi Değişken, Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono, Özel Bankacılık B Tipi Değişken, Minibank A Tipi Karma , A Tipi Temettü Endeks Fonlarının Garanti Portföy 1. Değişken Fonu (SMART Temkinli) ile Birleştirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2015 tarih ve 12233903-305.99-E.12437 sayılı izni ile;
T. Garanti Bankası A.Ş. Flexi B Tipi Değişken Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. Pozitif B Tipi Değişken, T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Özel Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Değişken Özel Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. Minibank A Tipi Karma Özel Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Temettü Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 28.12.2015 tarihinde Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (SMART Temkinli Fon) ile birleştirilecektir.

T. Garanti Bankası A.Ş. Flexi B Tipi Değişken Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. Pozitif B Tipi Değişken, T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Özel Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Değişken Özel Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. Minibank A Tipi Karma Özel Fonu, T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Temettü Endeks Fonu sahipleri, birleşme tarihine kadar sahip oldukları katılma paylarını satış yaparak fona iade edebilirler. Birleşme tarihine kadar iade edilmeyen katılma payları bir bedel alınmadan otomatik olarak, Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (SMART Temkinli Fon) payları ile değiştirilecektir.

Birleşme işlemine ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu’nun Garanti Portföy GARBO Uzun Endeksi Borçlanma Araçları Fonu ile Birleştirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2015 tarih ve 12233903-305.99-E.12443 sayılı izni ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu’ nun 28.12.2015 tarihinde Garanti Portföy GARBO Uzun Endeksi Borçlanma Araçları Fonu ile birleştirilecektir.

T Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu sahipleri, birleşme tarihine kadar sahip oldukları katılma paylarını satış yaparak fona iade edebilirler. Birleşme tarihine kadar iade edilmeyen katılma payları bir bedel alınmadan otomatik olarak Garanti Portföy GARBO Uzun Endeksi Borçlanma Araçları Fonu payları ile değiştirilecektir.

Birleşme işlemine ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

T. Garanti Bankası A.Ş Özel Bankacılık ve Portföy Yönetimi A Tipi Değişken Özel Fonu’nun Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) ile Birleştirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2015 tarih ve 12233903-305.99-E.12437 sayılı izni ile T. Garanti Bankası A.Ş Özel Bankacılık ve Portföy Yönetimi A Tipi Değişken Özel Fonu 28.12.2015 tarihinde Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) ile birleştirilecektir.

T. Garanti Bankası A.Ş Özel Bankacılık ve Portföy Yönetimi A Tipi Değişken Özel Fonu  sahipleri, birleşme tarihine kadar sahip oldukları katılma paylarını satış yaparak fona iade edebilirler. Birleşme tarihine kadar iade edilmeyen katılma payları bir bedel alınmadan otomatik olarak, Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) payları ile değiştirilecektir.

Birleşme işlemine ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

e-CAS Uygulaması

07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kaydileştirilen  Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul  ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 24’ncü maddesi  ve bu madde kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılan düzenleme kapsamında, yerli yatırımcıların (Tam mükellef Tüzel ve Gerçek Kişiler) e-CAS uygulamasına kaydolma gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenecek bir takvim kapsamında,  e-CAS uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların, 3. Kişilere ait (kendilerine ait olmayan) hesaplara  yönelik;

 • Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri
 • Kıymet transferi ve şartlı virman işlemleri
 • Rehin/teminat aktarım işlemleri
 • Ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme işlemleri
 • VİOP opsiyon işlemlerinde, kıymet tranfer işlemleri
 • EMKT’ye (Devlet tahvili, Hazine Bonosu, Özel sektör Tahvil ve Bonolarının) devir işlemleri

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilemeyecektir. İşlemler bazında belirlenecek olan  geçiş süresi daha sonra siz yatırımcılara ayrıca duyurulacaktır.
e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcılar, söz konusu işlemlerini aracı kurumlar aracılığı ile serbestçe gerçekleştirebilecekleri gibi, bu uygulamaya kaydolan yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında, e-posta ve talep edilmesi durumunda SMS ile anlık olarak bilgilendirilecektir.
Bu nedenle, işlemlerinizi  sorunsuz gerçekleştirebilmemiz ve bu sistemin size sunacağı ilave güvenlik amaçlı bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmeniz için, en kısa sürede e-CAS uygulamasına kaydolmanız büyük önem arz etmektedir.
e-CAS uygulamasına kaydolma esaslarına ilişkin detaylı bilgiye,  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin  https://portal.mkk.com.tr/portal/#Membership-Help web adresinden ulaşılabilirsiniz.

A, B, C ve D Gruplarında Yer Alan Paylara İlişkin Sınıflandırma ve Kuralları

Kurul’un i-SPK.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.10.2014 tarihli 31/1080 sayılı kararı ile;  01.01.2015 tarihi itibariyle yeniden yapılandırılan hisse grupları (A-B-C-D) ve yeni açılacak olan Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı için hisse senetlerinin işleyiş ve esaslarına göre:

 • 01.01.2015 tarihinden sonra GIP piyasasında alış işlemi yapmak isteyen müşterilerimizin GIP Risk Bildirim Formu + ABCD Risk Bildirim Formu doldurması
 • 01.01.2015 tarihinden sonra SIP piyasasında alış işlemi yapmak isteyen müşterilerimizin SIP Risk Bildirim Formu + ABCD Risk Bildirim Formu doldurması
 • 01.01.2015 tarihinden sonra Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı’nda alış işlemi yapmak isteyen müşterilerimizin NYİP Nitelikli Yatırımcı Beyanı + ABCD Risk Bildirim Formu doldurması
 • 01.01.2015 tarihinden sonra Gözaltı Pazarı’nda alış işlemi yapmak isteyen müşterilerimizin ABCD Risk Bildirim Formu doldurması gerekmektedir.

Kısaltmalar:
GİP Gelişen İşletmeler Piyasası
SİP Serbest İşlem Platformu
NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı

T. Garanti Bankası A.Ş. MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu’nun Tasfiyesi

Kurucusu olduğumuz T. Garanti Bankası A.Ş. MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu’nun tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.11.2014 tarih ve 33/1123 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 01.12.2014 tarih ve 12233903-305.01.04-1036 sayılı izin doğrultusunda 11.06.2015 tarihinde tasfiye edilecektir. Tasfiye süreci ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

T. Garanti Bankası A.Ş. EKO10 Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’un Tasfiyesi

Kurucusu olduğumuz T. Garanti Bankası A.Ş. EKO10 Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.02.2014 tarih ve 12233903-144 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Fon, 04.09.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda tasfiye edilecektir. Tasfiye süreci ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon’un Portföy Yönetim Stratejisi Değişiyor

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin kurucusu olduğu Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu 28 Şubat tarihinden itibaren döviz bazlı yabancı menkul kıymetlere yatırım yapmaya başlayacaktır. Fon, içtüzüğü çerçevesinde portföyünün %50’si ile Dolar bazlı yabancı menkul kıymetlere yatırım yaparken, kalan %50’si ile TL bazlı sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapacaktır. Ancak Fon, Vadeli İşlemler Piyasasında alacağı Dolar vadeli işlemler kontratı ile TL bazlı kısmı kadar Dolar pozisyonu taşıyacaktır. Böylece Fon %100’ü Dolar bazlı yönetilen bir ürün haline gelecektir.

 Fon, yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi Dolar bazlı getiri elde etmeyi hedefleyecektir. Bu şekilde, döviz bazında getiri hedefleyen yatırımcılar ve TL bazındaki varlık dağılımını Dolar bazlı getiri hedefleyen ürünler ile çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için  uygun bir yatırım alternatifi sunacaktır.

Yukarıdaki bilgiler Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu’nun yönetici kurumu olan Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmış olup Bankamız tarafından sadece bilgilendirme amacı ile paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-12.1 sayılı Pay Tebliği’nin 18. ve 19. Maddeleri kapsamında,

Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla yapılan sermaye artırımlarında,

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içinde yapılacak sermaye artırımlarında, aşağıdaki risk bildirim formlarının müşterilerimizden temini zorunlu hale gelmiştir. Detaylı bilgi için tıklayın.

Nominal Değerin Altında Pay ihracı yoluyla sermaye arttırımı risk bildirim formu için tıklayın.

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımı risk bildirim formu için tıklayın. 

Yabancı Menkul Kıymetler Fonu’nun Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler Fonu ile Birleştirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.09.2013 tarih ve 12233903-305.01.02-911 sayılı izni ile T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu 05.11.2013 tarihinde T. Garanti Bankası A.Ş. Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu ile birleştirilecektir. T. Garanti Bankası A. Ş. B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu sahipleri, birleşme tarihine kadar sahip oldukları katılma paylarını satış yaparak fona iade edebilirler. Birleşme tarihine kadar iade edilmeyen katılma payları bir bedel alınmadan otomatik olarak, T. Garanti Bankası A. Ş. Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu payları ile değiştirilecektir. Birleşme işlemine ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

B Tipi ELMA Likit Fon’un B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ile Birleştirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.09.2013 tarih ve 12233903-305.01.02-911 sayılı izni ile T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi ELMA Likit Fonu 01.11.2013 tarihinde T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ile birleştirilecektir. T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi ELMA Likit Fonu sahipleri, birleşme tarihine kadar sahip oldukları katılma paylarını satış yaparak fona iade edebilirler. Birleşme tarihine kadar iade edilmeyen katılma payları bir bedel alınmadan otomatik olarak, T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu payları ile değiştirilecektir.

T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi ELMA Likit Fonu’nun T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ile birleştirilmesi nedeniyle,  birleşme işleminin gerçekleştirileceği 01.11.2013 tarihinden itibaren, T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi ELMA Likit Fonu ile değerlenmekte olan ELMA Hesaplarındaki bakiyeler T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ile değerlenmeye başlayacaktır. Birleşme işlemine ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Flexi B Tipi Değişken Fonu Mevduat Kampanyası

03 Haziran - 29 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenecek fon mevduat kampanyası detaylarına ulaşmak için tıklayın.

B Tipi Portföy Yönetimi Değişken Fonu Tasfiyesi 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 02.05.2013 tarih ve 463 sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü olan 18.11.2013 tarihinde T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Portföy Yönetimi Değişken Fonu tasfiye edilecektir. Tasfiye sürecine ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

BİAŞ yatırımcı bazında tedbir düzenlemesi 

 • 03.09.2012 tarihinden itibaren borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı nitelikteki emirlerin ve işlemlerin açık bir şekilde tanımlanması, gözetim veya denetim faaliyetleri sırasında bu nitelikte emir verdiği veya işlem yaptığı tespit edilen yatırımcılara BİAŞ tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan düzenleme yürürlüğe girecektir.

 • Bu düzenlemeyle birlikte BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda nitelikleri düzenleme çerçevesinde belirlenmiş mahiyette emir ileten ve işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel yatırımcılara beş aşamalı tedbir süreci uygulanacaktır.

 • BİAŞ tarafından konu ile ilgili olarak yayınlanan 395 numaralı Genelge’ye ulaşmak için tıklayın.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu ile Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fonu yatırımcıları için Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Kapanış seansı, kapanış fiyatından işlemler ve tek fiyattan işlemlere ilişkin uygulama esasları BİAŞ’ın yayınladığı genelgeye göre belirlenmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan 560 numaralı Genel Mektup’a göre e-Cas Bilgilendirme Sistemi Uygulaması esasları belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu 03/06/2011 17/519 sayılı kararı ile İMKB, Hisse Senetleri Piyasası’nda Serbest İşlem Platformu (SIP) kurulmasına karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/655 sayılı kararı ile 21/657 sayılı kararına istinaden 01/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 • Hisse Senedi gruplandırılmasıyla ilgili uygulamaya alınacak değişiklikler için tıklayın. 

Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği" için tıklayın.

 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği" için tıklayın.

Hisse Senedi ve Yatırım Fonu işlemi gerçekleştiren müşterilerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, elektronik olarak bilgilendirilmesi süreci

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, yatırımcıların MKK’da yer alan hisse senedi hesaplarında hareket oluşması halinde, anında SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS (Electronic Customer Alert System) devreye alınmıştır. Yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen e-CAS 1.0 versiyonun yerine; yatırımcıların bilgilendirildiği, kayıtlı olunmaması durumunda bazı hisse senedi ve yatırım fonu işlemlerinin engellendiği veya yatırımcı onayına tabi tutulacağı e-CAS 2.0 versiyonu kısa bir süre içersinde MKK tarafından uygulamaya alınacaktır. İlk aşama olan Bilgilendirme Aşamasında, MKK’da yerli gerçek ve tüzel kimlik tipli yatırımcıların SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilmesi uygulaması başlayacaktır.
 • Bankamızda hisse senedi hesapları bulunan ve yatırım fonu işlemi gerçekleştiren Gerçek ve Tüzel müşterilerimizin, 05.10.2009 tarihinden bu yana MKK sicil numaraları ve şifreleri ile MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak geçerli bir cep telefonu numarası ve/veya elektronik posta adresi bildirerek e-CAS 2.0 sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.
 • MKK tarafından konu ile ilgili olarak yayınlanan 482 numaralı Genel Mektup’a ulaşmak için tıklayın.

Türev Araçlar Risk Bildirim duyurusu

 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de var. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve limitlerinizi dikkate alarak karar vermeniz gerekir. Bu amaçla, "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti"ne ilişkin Seri:V No:46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 57. maddesinde öngörüldüğü üzere "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nda yer alan hususları okumanız size yarar sağlar.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayın.

Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim duyurusu

 • Sermaye Piyasaları’nda yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de var. Bu nedenle, işlem yapmadan önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve limiterinizi dikkate alarak karar vermeniz gerekir. Bu amaçla, Seri:V, No:46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere "Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nda yer alan hususları okumanız size yarar sağlar.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu için tıklayın.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.12.2006 tarih ve 51/1462 sayılı kararı uyarınca yapılması zorunlu duyuru

 • Kaydi sisteme geçiş kapsamında, gerçek kişi yatırımcıların banka veya aracı kurumlara bildirdikleri T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişi ve dar mükellef yatırımcıların ise vergi numaralarının doğruluğunu kontrol etmelerine ilişkin; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 06.12.2006 tarih ve 51/1462 sayılı kararı uyarınca yapılması zorunlu duyuruyu okumak için tıklayın.

Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No: 77 sayılı "Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde bankamız ile ilgili olarak düzenlenen Kamuyu Aydınlatma Formlarına ulaşmak için tıklayın.
 • Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru için tıklayın.
 • Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru için tıklayın.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri – Piyasa Yapıcısı Yetki Belgesi’ ne ulaşmak için tıklayın.
 • Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi’ ne ulaşmak için tıklayın.

 

 

İlginizi çekebilir

 • Hisse Senedi

  Yatırımlarınızı devlet garantisiyle değerlendirin, güvenli getiri elde edin.

 • VİOP

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda türev araçlar alıp satın.

Siz sadece fonunuzun getirisini izleyinSiz sadece fonunuzun getirisini izleyin