Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Türev Ürünler

    Piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeyin.

    Firmanızın faaliyetlerinin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için türev ürünleri kullanabilirsiniz.

    • Forward

     Forward işlemleri sayesinde vadeli piyasalarda döviz alım-satım işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

     Forward, farklı döviz ve para birimlerinin ileri bir tarihte, bugünden belirlenen kurlar ve pariteler üzerinden alınıp satılmasını sağlayan bir türev sözleşmesidir. İhracat ya da ithalat yapan firmaların, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risklerini azaltır. Forward ile döviz üzerinden alacak ve borçlarınızı değişken ve riskli piyasa ortamında güvenceye alır, kur riskinden korunursunuz.
     Garanti BBVA Kurumsal Internet ile, minimum 3.000 USD ve muadili döviz tutarlarında, geniş yelpazedeki kur ve pariteler üzerinden işlem yapabilirsiniz.

     Forward işlemi nedir?

     Forward işlemleri, ileri bir tarihte para değişiminin gerçekleşmesi için bugünden kur cinsi, miktar, vade ve kur seviyesi (fiyat) belirlenerek sözleşmeye bağlanan işlemlerdir.
     Güncel fiyattan yapılacak spot döviz alış/satış işlemlerinden farklı olarak forward işlemlerinde, döviz alım-satımı fiyatları vadelere göre bugünden belirlenmiştir ve ileri bir vadede gerçekleşmesi için yapılır.
     Sözleşme yapıldığı anda taraflardan biri belirlenen tarihte, belirlenen kur üzerinden sözleşmede belirlenen miktarda dövizi almayı, diğer taraf ise belirlenen şartlarda ilgili miktarda dövizi satmayı taahhüt eder.
     Müşteri tarafından sözleşmede yer alan taahhüt yerine getirilmez ise banka tarafından para takasının gerçekleşmesi amacıyla kredilendirme süreci başlatılacaktır. Forward sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen müşteri, güncel piyasa koşulları ile kullandırılacak olan krediyi ödemek ile yükümlü olacaktır.

     Forward işlemlerini Kurumsal İnternet üzerinden yapabilmek için neler gereklidir?

     KOBİ ve Ticari müşterilerimiz Kurumsal Internet üzerinden forward işlemi yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

     • Şirketin yasal statüsünün Anonim Şirket, Limited Şirket ya da eshamlı komandit olması,
     • İlgili sözleşmelerin imzalanmış olması,
     • Türev Limit Kredi Paketi tanımlı olması,
     • İşlem yapmak isteyen kullanıcının şirket adına türev işlem yetki sahibi olması ve yetkilendirme formunun imzalanmış olması.

     Kredi çalışması, sözleşme imzalanması, yetkilendirme formu ve detaylı bilgi almak için şubeniz ile iletişime geçebilirsiniz.

     Forward işlemlerinde hesaplama nasıl yapılır?

     Vadeli döviz kur fiyatları, güncel spot döviz fiyatına ve seçilen vadeye göre değişkenlik gösterir. Vadeli döviz kurunun hesaplanması, seçilen döviz cinsine ait güncel spot kur üzerine vade farkının eklenmesi ile bulunmaktadır. Forward fiyatları ileri vadeli bir kur tahmini değildir.

     Forward işlemleri iptal edilebilir mi?

     Forward işlemleri bir sözleşmeye bağlıdır ve sözleşme hükümlerince bir işlem meydana gelmektedir. Sözleşme gereğince, taraflar tarafından mutabık kalınan vadede, sözleşmede belirtilen tutar ve fiyata göre tarafların taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle yapacağınız forward işleminin iptal edilmesi mümkün olmamaktadır.

     Forward işlemleri erken kapatılabilir mi?

     Forward işlemlerinizi sözleşmede belirtilen fiyat ile gerçekleşmesi suretiyle, sözleşmede yer alan tutarın tamamını veya bir kısmını vadeden önce kapamak mümkündür. İki tip erken kapama yöntemi mevcuttur.

     • Normal Teslim Erken Kapama : Bu tip erken kapama işlemlerinde, sözleşmede belirtilen döviz cinsi, işlem yönü, tutar ve fiyata göre vadeden önce alım-satım takası gerçekleşir. Vade farkı tutarı, işlem yönüne göre müşterimize ödenir veya müşterimizden tahsil edilir.
     • Netleşmeli Teslim Erken Kapama : Bu tip erken kapama işlemlerinde, sözleşmede belirtilen döviz cinsi, işlem yönü, tutar ve fiyata göre vadeden önce alım-satım takası gerçekleşmez.

     Erken kapama günündeki güncel spot kur göre maliyet hesaplaması yapılır, bu maliyet müşterimize ödenir veya müşterimizden tahsil edilir. Erken kapama işlemlerinizi, forward yaptığınız işlem günü veya forward işleminizin vade günü dışında kalan günlerde gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için şubelerimizden destek alabilirsiniz.

     Forward işlemleri vadesinde nasıl kapatılır ?

     Forward işlemlerinizi sözleşmede belirtilen fiyat ile gerçekleşmesi suretiyle, sözleşmede yer alan tutarın tamamını vadede kapama yapılması gerekmektedir. İki tip kapama yöntemi mevcuttur. Vadeden bir gün öncesine kadar kapama için teslim tipi değişikliği yapılabilinir.

     • Normal Teslim Kapama : Bu tip kapama işlemlerinde, sözleşmede belirtilen döviz cinsi, işlem yönü, tutar ve fiyata göre vadede alım-satım takası gerçekleşir. Vadede ilgili bağlanan tutar getirilir ve işlem kuru ile gerçekleştirilir ve kapama gerçekleşir.
     • Netleşmeli Teslim Kapama : Bu tip kapama işlemlerinde, sözleşmede belirtilen döviz cinsi, işlem yönü, tutar ve fiyata göre vadede alım-satım takası gerçekleşmez. Netleşmeli TLFX forward işlemlerinde netleşme saati TSİ 14:00’dır. Netleşmeli FXFX forward işlemlerinde netleşme saati TSİ 17:00’dır. Netleşme kuru ekrana girilir ve netleşme kuruna göre kar zarar hesaplanılarak işlem gerçekleşir.
    • Swap

     Swap işlemi nedir?

     Swap işlemi, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı para birimlerini ve/veya farklı faiz ödemelerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Sözleşmenin unsurları arasında, takas edilecek varlık veya varlıkların tanımı, her bir varlığa uygulanacak sabit veya değişken faiz oranı ve ödeme tarihleri sayılabilir. Swap piyasasında ağırlıklı işlem gören swaplar Döviz Swap'ları ve Faize dayalı Swap Sözleşmeleridir. Ürünler genellikle nakit akışlarını ve faiz yükümlülüklerini yönetmeyi hedefleyen kurumlar tarafından tercih edilir.

     Özellikleri nelerdir?

     • Faiz Swap'ında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.
     • Çapraz Döviz Swap'ında, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilmektedir.
     • Swap Sözleşmeleri, döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalanmaların yarattığı riskten kaçınmak isteyen müşteriler için uygundur.
    • Opsiyon

     Opsiyon işlemi nedir ?

     Alıcısına, belirli bir finansal varlığı önceden belirlenmiş bir vadede, önceden belirlenmiş bir fiyattan, Alma (call) veya Satma (put) hakkı veren, satıcısına ise alma veya satma yükümlülüğü doğuran bir anlaşmadır. Opsiyon primi; vade, fiyat (spot ve exercise), volatilite ve piyasadaki faiz oranları göz önüne alınarak hesaplanır.

     Kimler için uygun?

     • Riskten korunmak ve elindeki varlığın ileri vadedeki değerini sabitlemek isteyen yatırımcılara opsiyon alımı önerilir.
     • Prim kazancı elde etmek isteyen yatırımcılara opsiyon satımı önerilir.