E-Çözümlere-Arşiv

.

e-Arşiv Nedir?

Faturaların, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, bir sonraki ayın 1. İle 15. günü arasında oluşturulacak e-Arşiv raporu ile GİB‘e bildirilmek zorundadır.

Elektronik fatura kayıt sistemine kayıtlı müşteriler ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. E-Arşiv mükellefi olma kriterlerine ve detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.

İlginizi çekebilir

Uzmanlık ve teknolojiyle gelen liderlikUzmanlık ve teknolojiyle gelen liderlik