UlaştırmaFinansman Süreci

.

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme
Altyapı projelerinin finansmanında ön değerlendirme aşamasında proje ile ilgili aşağıdaki bilgiler talep edilir:

  • Projeyi ve ekonomiye katkılarını anlatan genel  bilgiler
  • Projenin fizibilite çalışması
  • Bağımsız denetim firmalarınca hazırlanmış raporlar (trafik, pazar, teknik vb)
  • Beklenen yatırım harcamaları ve detayları
  • Projenin gelecek dönemlerdeki nakit akış beklentilerini gösteren projeksiyonlar ve bu projeksiyonlara ulaşmak için kullanılan varsayımlar, yatırımcıların proje ile ilgili beklentileri
  • Yatırımcıların mali gücü ile ilgili bilgiler
  • Projede gelinen aşama ve hukuki çerçeve (Gerekli izinler, belgeler)
  • Proje bazında diğer ek bilgiler

Sağlanan bilgiler uzmanlaşmış ekibimiz tarafından değerlendirilir. Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade, kredinin döviz cinsi ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri