Vadeli İşlemler

.

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmeyin.

Firmanızın faaliyet karlarının, piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için vadeli işlemler yapabilirsiniz.

Forward

Forward işlemleri sayesinde vadeli piyasalarda döviz alım-satım işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Forward, farklı döviz ve para birimlerinin ileri bir tarihte, bugünden belirlenen kurlar ve pariteler üzerinden değiştirilmesi, alınıp satılmasını sağlayan bir dış ticaret sözleşmesidir. Böylece, ihracat ya da ithalat yapan firmaların döviz kuru üzerinde oluşan dalgalanmalardan ve spekülasyonlardan mali zarar etmesini engeller ya da zararı en aza indirir. Forward ile döviz üzerinden alacak ve borçlarınızı değişken ve riskli piyasa ortamında güvenceye alır, kur riskinden korunursunuz.

Swap

Tarafların faizi ya da döviz cinsini değiştirmek suretiyle yaptıkları takas sözleşmesidir. Faiz Swap’ı ile iki taraf da, daha düşük faizli kredilere erişebilmek için ana para dışında faizi takas ederler.

Kur Swap’ında taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli bir döviz tutarını değiştirirler.

Opsiyon

Alım-Satım Opsiyonları’nda opsiyon aldığınızda, opsiyonun üzerine yazan finansal ürünü belirli bir tarihte, belirli bir fiyattan (exercise price) alma-satma hakkına sahip olursunuz. Dilerseniz bu hakkı kullanabilirsiniz.

Döviz Opsiyonu alırsanız, opsiyonu satın alırken ödediğiniz prim karşılığında, piyasa koşullarına göre, işlemi önceden belirlenmiş vadede ve belirlenmiş kurdan gerçekleştirebilir veya işlemden vazgeçebilirsiniz. Opsiyon primi; vade, fiyat (spot ve exercise), volatilite ve piyasadaki faiz oranları gözönüne alınarak hesaplanır. Opsiyonu satın aldıktan sonraki zararınız, ödediğiniz primle sınırlıdır. 

İlginizi Çekebilir

  • Proje Finansmanı

    Finansman alternatiflerinizi Garanti BBVA'dan seçin.

  • Dış Ticaret

    Uluslararası pazarda yeni fırsatlar yaratmanız için sizi destekliyoruz.

Yatırım ürünlerinde bir çok ilki gerçekleştiren banka: Garanti BBVA!Yatırım ürünlerinde bir çok ilki gerçekleştiren banka: Garanti BBVA!