SorumlulukSigortası

Sorumluluğunuzdakilere değer verin, hem onların hem kendinizin geleceğini temin edin.

.

Sorumluluk Sigortası sayesinde, 3. şahıslara herhangi bir zarar vermeniz durumunda belirlenen teminatlar çerçevesinde güvence altında olursuz. Şahsınıza talep edilecek tazminatları, mahkeme ve avukat masraflarını sigortanızla ödeyebilirsiniz. Böylece, Sorumluluk Sigortası ile zor anlarınızda da içiniz rahat eder.

Sorumluluk Sigortası’nı size en yakın Garanti BBVA şubesi’nden yaptırabilirsiniz.

*Sorumluluk Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 

 

 • Teminatlar

  İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları

  İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işveren olarak size ait olacak hukuki sorumluluk nedeniyle, bir hizmet akdi ile bağlı Sosyal Sigortalar Kanununa(SSK) tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından talep edilecek tazminatları güvence altına alır. SSK’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından size karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar bu sigortayla temin edebilirsiniz.

  İşveren Mali Mesuliyet Sigortası ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Hükmolunan tazminat, sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nispetinde dahil olur.

  • Çalışanların servisle nakli esnasındaki kazalara,
  • Çalışanların T.C. sınırları içi ve dışı görevle seyahatleri esnasındaki karşılaşabilecekleri kazalara,
  • Meslek Hastalıklarına karşı teminat altına alır.

  Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

  Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde sizin hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede geçerli tutara kadar temin eden sigortadır.

  Sigorta süresinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının tehlikede olması gibi durumlarda sizden istenen tazminat talebini bu sigorta ile karşılayabilirsiniz.

  • Asansör Mali Mesuliyet
  • Garaj Mali Mesuliyet
  • Otel Mali Mesuliyet

  Depocu Mali Mesuliyet Sigortaları

  Bu poliçe 3. Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları ve ek maddeleri dahilinde, sigortalının depolarında emaneten depolanmış olan üçüncü şahıslara ait her nevi makine tesis ve emtiaların sadece depolar içinde fork liftler ve tavana asılı bulunan vinç sistemleri ile depo içinde bir yerden bir yere veya araçlara yüklenmesi indirilmesi ve stoklama istifleme esnasında sigortalının kusuruna atfolunacak olaylara karşı teminat altına alır.

  3. Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları Madde 3A 8a) hilafına, 3. Şahıslara ait olup, sigortalının ihtimamına terk edilen malların uğrayacağı zarar ve ziyandan doğan talepler sigorta teminatına dahildir.

  *Sorumluluk Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

İlginizi çekebilir...

Grup Emeklilik

Birikimleriniz değerlensin, emekliliğiniz refah içinde geçsin.

Birikimleriniz değerlensin, emekliliğiniz refah içinde geçsin.
Alo Sigorta

Alo Sigorta ile her bilgiye istediğiniz an ulaşabilir, işlem yaptırabilirsiniz.

Alo Sigorta ile her bilgiye istediğiniz an ulaşabilir, işlem yaptırabilirsiniz.
Leasing

İhtiyaç duyduğunuz yatırım finansmanına kavuşun.

İhtiyaç duyduğunuz yatırım finansmanına kavuşun.