Satın AlımFinansman Süreci

.

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme

Finansman Süreci

En uygun finansman yapısı için detaylı değerlendirme
Satın alım kredilerinin değerlendirilmesi esnasında yatırımcının mali gücü ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra satın alınacak şirketle ilgili aşağıdaki bilgiler talep edilir.

  • Denetlenmiş mali tablolar
  • Bağımsız danışman ve denetim firmaları tarafından hazırlanmış mali, yasal, çevresel, sigorta, teknik ve pazar değerlendirme raporları
  • Şirkete ait gayrimenkullerle ilgili ekspertiz raporları
  • Beklenen yatırım harcamaları ve detayları
  • Satın alınacak şirketin gelecek dönemdeki nakit akış beklentilerini gösteren projeksiyonlar ve bu projeksiyonlara ulaşmak için kullanılan varsayımlar
  • Projede gelinen aşama ve hukuki çerçeve (gerekli izinler, belgeler)
  • Proje bazında ek diğer bilgiler

Sağlanan bilgiler uzmanlaşmış ekibimiz tarafından incelenir. Yapılan ön değerlendirmenin ardından vade, kredinin döviz cinsi ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.
Satın Alım kredilerinin geri ödemesinin satın alınan şirketin ticari faaliyetlerinden yaratılan gelirlerle yapılması esastır. Bu doğrultuda hedef şirket ile satın alan şirketin devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kısa bir sürede birleşmesi tercih edilmektedir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri