Yenilenebilir EnerjiProjeleri Finansman Süreci

.

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme

Yenilenebilir enerji projeleri için aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

  • İlgili rezerve ilişkin (rüzgar/hidroloji) sektörde tanınmış bir danışmanlık firması tarafından hazırlanmış işletme çalışmaları
  • Yatırım maliyetlerinin detaylı kırılımı
  • Müşteri fizibilite çalışması
  • Santrale ilişkin Elektrik Üretim Lisansı, TEİAŞ Bağlantı Görüşü, ÇED Olumlu/Gerekli Değildir Kararı ve Proje Tanıtım Dosyası ve benzeri diğer lisans ve izinler
  • Yatırımcının faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler ve mali veriler

Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.

Kredilerin geri ödemeleri santralin yıl için üretim profiline göre yapılandırılabilmektedir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri