İskonto KredisiGaranti BBVA'da

İskonto Kredisi Uygun Koşullarla Garanti BBVA’da

.

İskonto, borçlusu banka şubesi ile aynı belediye hudutları dahilinde ikamet eden, henüz vadesi gelmemiş bir ticari senet bedelinden, vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine imkan veren nakdi bir kredidir. Diğer bir deyişle, İskonto Kredisi iskonto edilen senedin ciro (temlik cirosu) ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemidir.

  • Özellikler

    • Senet portföyü yüksek hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun firmalarda kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık ve esneklik sağlar.
    • Çek-senet teminatların nakite dönüşmesi ya da nakit ödemeler ile kısmen veya tamamen kapatılabilme özelliğiyle, firmanızın faiz yükünü asgariye indirebilirsiniz.

İlginizi çekebilir...

Garanti BBVA Nakit Yönetimi

Size özel çözümler üretmeye devam ediyoruz

Size özel çözümler üretmeye devam ediyoruz.
Döviz Kredileri

İhracatınızın finansmanına aracılık ediyoruz.

İhracatınızın finansmanına aracılık ediyoruz.
Leasing

İhtiyaç duyduğunuz yatırım finansmanına kavuşun.

İhtiyaç duyduğunuz yatırım finansmanına kavuşun.