İhracat Factoring'i

.

İhracatçılarımız için tahsilat garantili finansman seçenekleri

İhracat Factoring’i, faturaya veya mal ve hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık belli bir ücret ve komisyon uygulanarak ödemelerde bulunup mal mukabili satış yapan ihracatçı firmalara finansman sağlamak olarak tanımlanır.

Tahsilat garantisi ve nakit akışı sağlar.

İlginizi çekebilir

Türk şirketlerini uluslararası pazarda destekliyoruz.Türk şirketlerini uluslararası pazarda destekliyoruz.