E-Çözümlere-Defter

.

Dekont numaralarını e-Defter’e işleme zorunluluğu olan müşteriler tek seferde Bireysel ve Garanti BBVA Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden alabiliyor, bu bilgiler MT940 hesap hareketleri hizmetiyle istenilen formatta paylaşılabiliyor.

e-Defter nedir: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Zorunluluk kapsamına giren defterler:

  • Yevmiye defteri
  • Büyük Defter (Defter-i Kebir)

E-defter mükellefi olma kriterleri: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter mükellefidirler.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-Defter Mükellefidirler.

E-defter entegrasyonu nasıl sağlanır: Kurumların elektronik defter uygulamasına geçebilmesi için, e-defter kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uyumluluk onayı verilmiş bir yazılım kullanmaları gerekmektedir.

Bankacılık Çözümleri

E-defter için sunulan hizmetler:

e-Defter kullanan ve Bankamız işlemlerine ilişkin dekont numarasını e-Defter’e işleme zorunluluğu olan müşterilerimizin dekont numaralarını tek seferde Bireysel ve Garanti BBVA Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden alabilmeleri sağlanmıştır.

E-defter mükellefi firmalara bu bilgiler MT940 hesap hareketleri hizmetiyle istenilen formatta paylaşılabilmektedir.

İlginizi çekebilir

Uzmanlık ve teknolojiyle gelen liderlikUzmanlık ve teknolojiyle gelen liderlik