PrefinansmanKredileri

.

Finansman desteği arayanlara özel Prefinansman Kredileri.

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılan bir kredi türüdür. Firmalarca, bizzat yurtdışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlanıp, Türkiye’deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) alışı yapılmak suretiyle kullandırılır. Kredi azami 18 ay vadelidir. Prefinansman kredileri dış piyasalardan sağlandığı için, faiz oranları yurt içindeki döviz kredilerine göre daha düşük olur.

Türk şirketlerini uluslararası pazarda destekliyoruz.Türk şirketlerini uluslararası pazarda destekliyoruz.