TarımSektörüne Destek

Çiftçiye En Büyük Destek Elbette Garanti BBVA’da

.

Türkiye’de tarımda sanayileşmeyi ve modern tarımı teşvik etmek amacıyla geliştirdiğimiz yeni finansal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sektörünün kalıcı finansmanını sağlamak ve bankacılık sektörüyle olan ilişkisini sağlam temeller üzerine kurabilmek için, ürün bazında faaliyet döngülerine uygun vadelerde finansman imkanı sağlıyoruz. Tarımsal işletmeler için, sadece kredi tesis eden bir kurum değil, üreticinin sektördeki ihtiyaçlarını karşılayan, öneriler getiren, danışmanlık hizmeti veren bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

 • Krediler

  Tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yılda bir ödemeli 12 aydan 60 aya varan vadelerle birçok kredi tesis ediyoruz. Kredilerinizi, talep ettiğiniz kredinin türüne göre, sahip olduğunuz tarla, bina ipoteği ya da taşıt, ekipman rehni, kefaletiniz ya da sözleşmeli üretimlerinizde alacağınızın temlik edilmesi ve ekili tarlalarınızın Eureko Sigorta tarafından sigortalanmasıyla kullanabilirsiniz.

  Sadece tarımsal üretim dönemi içerisinde değil, tarımsal  değer zincirinin her aşamasında ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu amaçla çiftlikten sofraya yaklaşımı ile ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanmasına kadar gerekli finansal desteği sağlıyoruz. Üretim sonrasındaki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kredilerin vade ve teminatları ise proje bazında değerlendirilmektedir.

  Bitkisel Üretim Kredileri

  Ürün Ön Finansman Kredisi

  Tarım ürünlerinin ekiminden satışına kadar olan dönemde söz konusu ürüne ilişkin olarak üreticinin tarımsal girdi alımı(tohum, fide), icar, ekim-dikim, gübreleme, ilaçlama, işçilik giderleri, sulama, hasat vedepolama dönemindeki finansal ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla tesis edilmektedir.

  Tarım Destek Kredisi

  Çiftçilerin bireysel ihtiyaçlarının finansmanı amacı ile kullandırılan bireysel kredilerdir.

  Organik ve İyi Tarım Kredisi

  Özellikle son dönemde giderek yaygınlaşan İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım gibi alternatif tarımsal üretim teknikleri kullanarak tarımsal faaliyette bulunan tarım işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tesis edilmektedir.

  Traktör ve Biçerdöver Kredisi

  Çiftçilerin her marka traktör ve biçerdöver alımlarında 0 km veya 5 yaşa (ilk tescil tarihinden itibaren 60 ay dahil) kadar ikinci el traktör ve biçerdöver alımlarının finansmanı amacı ile kullandırılan kredilerdir.

  Oto Kredisi

  Çiftçilerin binek oto ya da binek amaçlı pick up ve panelvan sınıfında ,sıfır ya da ikinci el araçların alımının finansmanı için kullandırılan kredilerdir.

  Sera Kredisi

  Hem yeni sera yapımı, hem de mevcut seraların bakım/onarım ve modernizasyonuna yönelik olarak topraksız tarımın yapıldığı seralar dahil olmak üzere fatura bedelinin %75’ine kadar modern örtü altı tarımına yönelik yatırımlarınız için kredi tesis edilebilmektedir.

  Hayvansal Üretim Kredileri

  Hayvansal üretime yönelik olarak kredilerin vade ve teminat yapısı, işletmenin kapasitesi ve projenin yeterliliğine göre Bölge Krediler Müdürlükleri’nde yer alan Tarım Kredi Yönetmenleri tarafından değerlendirilmektedir.

  Ürün Ön Finansman Kredisi

  Et amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile süt amaçlı büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelere yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik, veterinerlik vb. finansal ihtiyaçlarının finansmanı amacı ile kullandırılan kredilerdir.

  Besi Hayvancılığı Hayvan Alım Kredisi

  Et amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarının finansmanı amacı ile kullandırılan kredilerdir.

  Süt Hayvancılığı Hayvan Alım Kredisi

  Büyükbaş süt hayvanı alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir.

  Tarımsal Makine Ekipman Kredisi

  Bitkisel ve hayvansal (su ürünleri dahil olmak üzere) üretim faaliyetlerinde kullanacağınız her türlü aleti, makine  ve ekipman alımına yönelik finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis edilebilmektedir.

  Krediye konu makine ve ekipmanlar;

  Anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi, basınçlı sulama sistemi kurulması, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulması, biçer bağlar, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, gübre dağıtma makinesi, taş toplama makinesi, diskli tırmık, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi, kırkma makinesi, tambur filtre, su ürünlerinde buzlama makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo, su ürünleri için kuluçka dolabı.

  Hibe Programlara Yönelik Kredi Destekleri

  Ülkemizde son yıllarda gerek yurt içi kaynaklardan gerekse yurt dışı kaynaklardan bir çok hibe program uygulanmaya başlanmış olup, bu programlarda tarım işletmelerin, hibeye konu yatırımın belli bir bölümüne (genellikle %50 oranında) destek olması beklenmektedir. Değişik kurumlar tarafından  uygulanmakta olan hibe programlarının, uygulama esaslarını dikkate alarak değişen ödemesiz dönem ve vadelerde krediler tesis etmekteyiz.

  IPARD Kredisi

  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından (TKDK) yürütülen IPARD programı kapsamındaki hibeler için konuyla ilgili uygulama esasları ve kurumla yapılan protokol çerçevesinde tarımsal işletmelere yatırım döneminde ana para ödemesiz, 5 yıla varan vadelerle kredi desteği sağlamaktadır.

  KKYDP Kredisi

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamındaki ekonomik yatırımlar ve makine ekipman hibeleri için yine konuyla ilgili uygulama tebliğindeki esaslar  ve yatırımın konusu dikkate alınarak değişen vadelerde kredi desteği sağlanmaktadır.

  Eş Finansman Kredisi

  Kalkınma Ajanslarının yürüttüğü tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programları çerçevesinde, tarımsal işletmelerin bölge kalkınma planlarına uyumlu olarak belirleyeceği yatırım konularında, konuyla ilgili mevzuat ve hibe çağrılarının esasları dikkate alınarak 60 aya varan vadelerle kredi desteği sağlanmaktadır.

  Diğer Finansal Araçlar

  TMO Makbuz Senedi Kredisi

  2005 yılından bu yana her yıl TMO ile yenilediği sözleşmeler çerçevesinde, üreticilerin TMO depolarına bırakacakları ürünler için düzenlenen makbuz senetleri karşılığında TMO Makbuz Senedi Kredisi kullandırılmaktadır.

  Lisanslı Depoculuk Kredisi

  Lisanslı depolara teslim edilecek ürün karşılığı, lisanslı depolar tarafından düzenlenecek Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatı ile üretici, tüccar veya sanayicilere kullandırılan kredilerdir.

  Tedarikçi Finansmanı

  Ülkemiz değişik iklim ve bölgesel koşullarını, tarımın alt sektörlerine göre farklılık gösteren finansman ve nakit akışlarını dikkate alarak tarımsal değer zinciri içerisinde yer alan firmaların kefaleti/garantisi ile tedarikçi finansmanına yönelik özel modeller geliştirmekte ve firmaların finansman yükünü üstlenmekteyiz.

 • Hizmetler

  Çiftçiye KOBİ Emeklilik Planı (KEP)

  Tarım Destek Paketi kapsamında KOBİ’lere özel emeklilik planımız olan KEP ile Bireysel Emeklilik sistemine katılabilirsiniz.

 • Kartlar

  TMO Kart

  Üreticiler TMO’ya satmış oldukları ürün bedellerini de şubelerimizden TMO Kart ile TMO’nun belirlediği şartlar çerçevesinde erken alabilmektedir.

İlginizi çekebilir...

Avans Hesap

Hesabınızda para olmasa bile avans hesabınız var.

Hesabınızda para olmasa bile avans hesabınız var.
e-Vadeli Hesap

İnternet'ten özel faiz ile vadeli hesap açın, daha fazla getiri sağlayın.

e-Vadeli Hesap
444Kobi

KOBİ Danışma Hattı'ndan her konuda bilgi alabilirsiniz.

KOBİ Danışma Hattı'ndan her konuda bilgi alabilirsiniz.