TarımSektörüne Destek

Çiftçiye En Büyük Destek Elbette Garanti BBVA’da

.

Türkiye’de tarımda sanayileşmeyi ve modern tarımı teşvik etmek amacıyla geliştirdiğimiz yeni finansal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sektörünün kalıcı finansmanını sağlamak ve bankacılık sektörüyle olan ilişkisini sağlam temeller üzerine kurabilmek için, ürün bazında faaliyet döngülerine uygun vadelerde finansman imkanı sağlıyoruz. Tarımsal işletmeler için, sadece kredi tesis eden bir kurum değil, sektördeki ihtiyaçlarını karşılayan, öneriler getiren, danışmanlık hizmeti veren bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

 • Krediler

  Tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Tarım Sektör Paketi kapsamında yılda  bir ödemeli 12 aydan 60 aya varan vadelerle birçok kredi tesis ediyoruz. Kredilerinizi sahip olduğunuz tarla, bina ya da ekipman ipoteği, kefaletiniz ya da sözleşmeli üretimlerinizde alacağınızın temlik edilmesi ve ekili tarlalarınızın Eureko Sigorta tarafından sigortalanmasıyla kullanabilirsiniz.

  Sadece tarımsal üretim dönemi içerisinde değil, tarımsal  değer zincirinin her aşamasında ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu amaçla çiftlikten sofraya yaklaşımı ile ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanmasına kadar gerekli finansal desteği sağlıyoruz. Üretim sonrasındaki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kredilerin vade ve teminatları ise proje bazında değerlendirilmektedir.

  Bitkisel Üretim Kredileri

  Ürün Ön Finansman Kredisi

  Bitkisel üretim faaliyetlinde bulunan tarım işletmelerinin üretim dönemi öncesindeki her türlü tarımsal girdi (tohum, gübre, mazot, bitki koruma ilaçları vs.) ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için tesis edilmektedir. 

  Tarım Destek Kredisi

  Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan tarımsal işletmelerin üretim ve hasat dönemi ortaya çıkabilecek masrafları ile işçilik ve nakliye maliyetleri maliyetlerini karşılayabilmek için tesis edilmektedir.

  Alternatif Üretim Teknikleri Kredisi

  Özellikle son dönemde giderek yaygınlaşan İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım gibi alternatif tarımsal üretim teknikleri kullanarak tarımsal faaliyette bulunan tarım işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tesis edilmektedir.

  Traktör ve Biçerdöver Kredisi

  Her marka traktör ve biçerdöverde 0km ya da 3 yaşa kadar ikinci el alımına yönelik finansman ihtiyacını karşılamak üzere fatura bedelinin %80’nine kadar kredi tesis edilebilmektedir.

  Oto Kredisi

  Tarım işletmelerinin ticari amaçlı 0 km binek ve hafif ticari araç alımına yönelik finansman ihtiyaçlarını karşılamak için fatura  bedelinin azami %70’ne kadar kredi tesis edilebilmektedir.

  Sera Kredisi

  Hem yeni sera yapımı, hem de mevcut seraların bakım/onarım ve modernizasyonuna yönelik olarak topraksız tarımın yapıldığı seralar dahil olmak üzere fatura bedelinin %75’ine kadar modern örtü altı tarımına yönelik yatırımlarınız için kredi tesis edilebilmektedir.

  Hayvansal Üretim Kredileri

  Hayvansal üretime yönelik olarak kredilerin vade ve teminat yapısı, işletmenin kapasitesi ve projenin yeterliliğine göre Bölge Krediler Müdürlükleri’nde yer alan Tarım Kredi Yönetmenleri tarafından değerlendirilmektedir.

  Besicilik Kredileri

  Et üretimi amacı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin yatırım harcamaları (ahır yapımı veya modernizasyonu canlı hayvan alımı, makine ekipman alımı) ile işletme giderlerinin (yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik vb. ihtiyaçlarını) karşılanması amacıyla kredi tesis edilebilmektedir.

  Süt Sığırcılığı Kredileri

  Süt üretimi amacı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin yatırım harcamaları (canlı hayvan alımı, ahırların inşası ve modernizasyonu, silaj makinesi ve ekipmanı, yem hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri, sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile süt nakil ekipmanları vs.) ile işletme giderleri (yem, elektrik, veterinerlik hizmeti vs.) karşılanması amacıyla kredi tesis edilebilmektedir.

  Tarımsal Makine Ekipman Kredisi

  Bitkisel ve hayvansal (su ürünleri dahil olmak üzere) üretim faaliyetlerinde kullanacağınız her türlü aleti, makine  ve ekipman alımına yönelik finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis edilebilmektedir.

  Krediye konu makine ve ekipmanlar;

  Anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi, basınçlı sulama sistemi kurulması, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulması, biçer bağlar, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, gübre dağıtma makinesi, taş toplama makinesi, diskli tırmık, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi, kırkma makinesi, tambur filtre, su ürünlerinde buzlama makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo, su ürünleri için kuluçka dolabı.

  Hibe Programlara Yönelik Kredi Destekleri

  Ülkemizde son yıllarda gerek yurt içi kaynaklardan gerekse yurt dışı kaynaklardan bir çok hibe program uygulanmaya başlanmış olup, bu programlarda tarım işletmelerin, hibeye konu yatırımın belli bir bölümüne (genellikle %50 oranında) destek olması beklenmektedir. Değişik kurumlar tarafından  uygulanmakta olan hibe programlarının, uygulama esaslarını dikkate alarak değişen ödemesiz dönem ve vadelerde krediler tesis etmekteyiz.

  IPARD Kredisi

  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından (TKDK) yürütülen IPARD programı kapsamındaki hibeler için konuyla ilgili uygulama esasları ve kurumla yapılan protokol çerçevesinde tarımsal işletmelere yatırım döneminde ana para ödemesiz, 5 yıla varan vadelerle kredi desteği sağlamaktadır.

  KKYDP Kredisi

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamındaki ekonomik yatırımlar ve makine ekipman hibeleri için yine konuyla ilgili uygulama tebliğindeki esaslar  ve yatırımın konusu dikkate alınarak değişen vadelerde kredi desteği sağlanmaktadır.

  Eş Finansman Kredisi

  Kalkınma Ajanslarının yürüttüğü tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programları çerçevesinde, tarımsal işletmelerin bölge kalkınma planlarına uyumlu olarak belirleyeceği yatırım konularında, konuyla ilgili mevzuat ve hibe çağrılarının esasları dikkate alınarak 60 aya varan vadelerle kredi desteği sağlanmaktadır.

  Hibe programları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

  Diğer Finansal Araçlar

  TMO Makbuz Senedi Kredisi

  2005 yılından bu yana her yıl TMO ile yenilediği sözleşmeler çerçevesinde, üreticilerin TMO depolarına bırakacakları ürünler için düzenlenen makbuz senetleri karşılığında TMO Makbuz Senedi Kredisi kullandırılmaktadır.

  Lisanslı Depoculuk Kredisi

  Üreticilerin, tüccarların fiyat dalgalanmalarından etkilenmemeleri, riskleri azaltabilmeleri için ürünlerini lisanslı depolara koymaları ile aldıkları ürün senetleri karşılığında kredi kullanabilme imkanı sunulmaktadır.  Uygulama TMO-TOBB ortaklığından kurulan LİDAŞ A.Ş ile gerçekleşmektedir.

  Tedarikçi Finansmanı

  Ülkemiz değişik iklim ve bölgesel koşullarını, tarımın alt sektörlerine göre farklılık gösteren finansman ve nakit akışlarını dikkate alarak tarımsal değer zinciri içerisinde yer alan firmaların kefaleti/garantisi ile tedarikçi finansmanına yönelik özel modeller geliştirmekte ve firmaların finansman yükünü üstlenmekteyiz.

 • Hizmetler

  Çiftçiye KOBİ Emeklilik Planı (KEP)

  Tarım Destek Paketi kapsamında KOBİ’lere özel emeklilik planımız olan KEP ile Bireysel Emeklilik sistemine katılabilirsiniz.

 • Kartlar

  TMO Kart

  Üreticiler TMO’ya satmış oldukları ürün bedellerini de şubelerimizden TMO Kart ile TMO’nun belirlediği şartlar çerçevesinde erken alabilmektedir.

İlginizi çekebilir...

Avans Hesap

Hesabınızda para olmasa bile avans hesabınız var.

Hesabınızda para olmasa bile avans hesabınız var.
e-Vadeli Hesap

İnternet'ten özel faiz ile vadeli hesap açın, daha fazla getiri sağlayın.

e-Vadeli Hesap
444Kobi

KOBİ Danışma Hattı'ndan her konuda bilgi alabilirsiniz.

KOBİ Danışma Hattı'ndan her konuda bilgi alabilirsiniz.