Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Tarım Sigortası

    Garanti Tarım Sigortası çiftçilerimizin yanında. Çiftliğinizdeki bitkisel ürünleri, seraları ve çiftlik hayvanlarını olası zararlara karşı güvence altına alırsınız.

    Hastalık ve kazalar sonucu meydana gelen zarar ve kayıpları karşılayan Tarım Sigortası’nı siz de kullanın, mahsül gelirinizi garantiye alın.

    Tarım Sigortası’nı size en yakın Garanti BBVA şubesi’nden yaptırabilirsiniz.

    *Sigortalı tarafından tercih edilmesi durumunda, sigorta sözleşmesinin yıllık dönemlerle yeniden değerlendirilmesi hakkı Eureko Sigorta A.Ş.’de saklı tutulmakla beraber, poliçe her yıl vade sonunda yenilenir.

    **Çiftçim Garanti'de Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

    • Özellikler ve Teminatlar

     Dolu Sigortası
     Bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda yetiştirilen ürünlerde, dolu vuruşunun doğrudan doğruya neden olduğu miktar kayıplarını (verim düşüklüğü) teminat altına alır.

     Ek Teminatlar
     İsteğe bağlı olarak;

     • Meyve ve sebzelerde kalite kaybı teminatı
     • Yangın teminatı

     Sigorta Bedelinin Kapsamı

     Sigorta bedeli, aksine sözleşme yoksa ürünün değerlendirebilen esas kısmını (meyvesi, danesi vb.) kapsar. Sigorta ettirenin isteği üzerine yan ürünler, ana ürünün belirlenen bir oranı dâhilinde ve poliçede ayrı olarak belirtilmesi şartıyla sigorta bedeline eklenebilir.

     Ürünlerin Sigorta Bedelleri

     • Fide, fidan ve diğer ürünlerde sigorta bedeli, oran ayrımı yapılmadan ürünün tamamını kapsar.
     • Yeşil yem bitkilerinde sigorta bedeli, yapılan biçme adedine göre hesaplanır.
     • Bağ, bahçe ve zeytinliklerin sigortalanmasında sigorta bedeli meyve ve zeytini kapsar.
     • Birden fazla hasadı yapılan ürünlerde, her bir hasat başına düşen sigorta bedeli ürünün özelliğine göre hesaplanarak poliçede belirtilir.

     Hasar Tespiti ve Tazminatın Ödenmesi

     Hasar tespiti Tarım Sigortaları Vakfı tarafından yürütülmektedir. Dolu Sigortaları uygulamalarında, doludan etkilenen sigortalı bitkilerin hasar oranı yetişme döneminin sonuna kadar değişebilir. Bu nedenle, eksper tarafından, öncelikle Geçici Hasar Tespiti, daha sonra ürünün hasadına yakın belirlenen bir tarihte Kesin Hasar Tespiti yapılır.

     Teminatlar Ne Zaman Başlar?

     "Çiftçim Garanti’de"nin teminatı, poliçe süresinden itibaren ve yetiştirilen mahsullerin belirli dönemlerinden sonra başlar. Tarım Sigortası teminatı ürünlere göre:

     • Tahıllarda tohumların çimlenip, toprak yüzeyine çıkmasından sonra,
     • Bağlarda tomurcuk gözlerinin uyanmasıyla,
     • Sebze fideleri, çiçek fideleri ile meyve fidanlarının tutması ve yeşermesiyle,
     • Pancar ve pamuk gibi çapa bitkilerinde ilk 4 yaprağın oluşumuyla,
     • Meyvelerde çiçekler döküldükten ve meyve bağladıktan sonra başlar.

     Teminatlar Ne Zaman Sona Erer?
     Sigorta teminatı poliçenin bitiş tarihinde ve sigortalanan ürünün hasadının gerçekleştirilmesi (biçimi, toplanması, sökülmesi) veya tam hasara uğraması ile sona erer. İklim farklılıklarından dolayı çiftçinin beyan etmiş olduğu tarihte ürün hasat edilmemiş olabilir, bu gibi durumlarda ek bir zeyilname düzenlenerek teminatın süresi uzatılmalıdır.

     *Çiftçim Garanti'de Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.