Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Portföy Yönetimi ve İzleme

    Yatırımın her aşamasında destek

    Portföy Yönetimi ve İzleme ekibimiz, kullandırılan proje ve satın alım kredilerinin yönetimi ve performans izleme görevini yürütmektedir. 2008 yılından bu yana sadece bu alana odaklanmış olan ekibimiz, portföyümüzdeki projelerin ilave kredi ihtiyaçları dahil her türlü talebi ile yakından ilgilenmektedir. Portföyümüzdeki projelerde üstlendiğimiz Kredi/Teminat Temsilciliği fonksiyonları ile Türkiye’de lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

    Dilerseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz: pf_izleme@garantibbva.com.tr

    Yatırım Dönemi Risk Takibi (İnşaat Dönemindeki Krediler)

    Projelerin inşaat döneminde belirsizlik ve risk daha yüksektir. Maliyet artışı yaşanması veya yatırımın gecikmesi ileriki dönemleri olumsuz etkileyebileceğinden yakından takip gerektirir. Sadece Garanti BBVA adına hareket eden inşaat mühendislerimiz yatırım dönemini takip eder, teknik danışmanları yönlendirir, saha ziyaretleri düzenler. Böylelikle bankanın risk takibi yapıldığı gibi yatırımcının da önceden uyarılması mümkün olur.

    Kredi Performans Ölçümü (Faaliyet Dönemindeki Krediler)

    Proje finansmanı kredilerinin geri ödemeleri uzun dönemlere yayılır. Bu sebeple faaliyetlerin yıllar itibariyle en doğru şekilde ilerlediğinin takibi ve banka bilançosunda taşınan riskin ölçülmesi önem taşır. Ekibimiz operasyon dönemindeki projelerde rasyo testleri, finansal modelleme ve finansal analiz yöntemleriyle kredinin performansını izler.

    Firma Talepleri Değerlendirme ve İlişki Yönetimi (Tüm Krediler)

    Proje finansmanı kredileri, işleme özel olarak düzenlenmiş kredi sözleşmesi ile kullandırılan, çok taraflı ve çok bankalı yapıdadır. Kredinin hayatı boyunca borçlu ile bankalar arasındaki iletişimin sağlanması, teminatların takibi, otoritelerle yapılması gereken yazışmalar ve benzeri faaliyetlerin tek elden koordine edilmesi amaçlanır. Ekibimiz bu özellikli kredilerin vade sonuna kadar yönetiminden sorumludur.