Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Kobi Sağlık Paketi

    Kobi Sağlık Paketi iyi günde ve kötü günde yanınızda.

    Kobi Sağlık Paketi sayesinde kalp krizi gibi acil durumlara, kanser gibi önemli hastalıklara karşı Acil Servis teminatı ve Hastalık Destek teminatı ile güvence altında olursunuz.

    Sağlıklı günlerinizde de kendiniz ve aile fertleriniz için grip aşısı gibi ek hizmetlerden faydalanarak geniş kapsamlı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

    Kobi Sağlık Paketi’ne başvurmak için size en yakın Garanti BBVA şubesine uğrayabilirsiniz.

    *Sigortalı tarafından tercih edilmesi durumunda, sigorta sözleşmesinin yıllık dönemlerle yeniden değerlendirilmesi hakkı Eureko Sigorta A.Ş.’de saklı tutulmakla beraber, poliçe her yıl vade sonunda yenilenir.

    ** KOBİ Sağlık Paketi Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

    • Özellikler ve Teminatlar

     Sağlık Hizmet Paketi

     Kobi Sağlık Paketi’ne sahip müşteriler belirtilen teminatların yanı sıra aşağıdaki hizmetleri içeren özel Sağlık Hizmet Paketi’nden de faydalanabilirler.

     • Grip Aşısı: Grip aşısı, koruyucu hizmetler çerçevesinde sigortalı veya aile fertlerinden biri için poliçe yılı içinde 1 kez geçerlidir.
     • Eczane Tasarruf Paketi: Geniş bir eczane ağında ilaçtan kozmetik ve optik ürünlere kadar %5 ile %40 oranlarında indirim sağlanmaktadır.
     • Ambulans: Sigortalı kartında belirtilen Ambulans ve Danışma telefonundan sadece yurt içinde geçerli olmak üzere 24 saat kesintisiz kara ambulansı hizmeti verilmektedir. Sigortalının ilk tedavisi, gerekli donanıma sahip ambulansta doktor tarafından yapılır. Gerekiyorsa sigortalı, en uygun hastaneye ulaştırılır. Acil durumlarda kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri bu hizmet dahilinde ücretsiz olarak karşılanır.
     • Telefon ile Tıbbı Danışmanlık: Görevli doktorlar tarafından sigortalı kartında belirtilen Ambulans ve Danışma telefonundan 24 saat kesintisiz tıbbi danışmanlık hizmeti verilir. Bu hizmette, ilaç tavsiye edilmez ve reçete düzenlenmez. Sigortalı ile birlikte yakınları da bu hizmetten yararlanabilir.

     Teminatlar

     Acil Servis ve Yardım Teminatı: Acil tedavi gerektiren 27 durum dahilinde aşağıda yer alan teminatlardan yararlanılır.

     • Acil Cerrahi Yatış
     • Acil Dahili Yatış
     • Yoğun Bakım
     • Refakat Hizmetler Teminatı
     • Acil Servis Teminatı, acil durumun yerinde müdahale ile sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, bir sağlık kurumunun acil servisinde ilk 24 saatte müdahale edilmediği takdirde hayati tehdit yaratan tıbbi durumlarda, teminat kapsamındaki hastane masraflarını poliçede belirtilen limit ve şartlar çerçevesinde karşılar.
     • Hastalık Destek Teminatı: Hastalık Destek Teminatı, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarına göre; sigortalının, sigorta süresi içinde, poliçede belirtilmiş olan hastalıklara (kanser, kalp krizi ve hastalık sonucu inme) yakalanması veya hastalıklar tanımı içinde yer alan operasyonlardan birini geçirmesi halinde hak sahiplerine tazminat ödemeyi güvence altına alır.