Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Fatura Ödeme Güvencesi

    Beklenmedik olaylarda işletmenizin fatura ödemeleri nasıl ödenecek sorusuna KOBİ Fatura Ödeme Güvencesi ile son veriyoruz.

    KOBİ Fatura Ödeme Güvencesi ile işletmenize ait fatura giderlerine karşılık olarak seçeceğiniz tazminat tutarı, geçici olarak iş görememeniz durumunda aylık olarak ödenmektedir. Ayrıca sigorta süresi boyunca, yaşamınızı yitirmeniz halinde 1.000 TL, tam ve sürekli sakatlık kalmanız halinde ise 10.000 TL tutarındaki ödemenin Garanti BBVA tarafından karşılanmasını güvence altına almış olursunuz.

    Detaylı bilgi için 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilir ya da size en yakın Garanti BBVA şubesine uğrayabilirsiniz.

    *Kobi Fatura Ödeme Güvencesi Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

    Kobi Fatura Ödeme Güvencesi ile belirlenen limitler dahilinde kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, vefat veya tam ve sürekli sakatlık durumunda tazminat ödemesi yapılır.

    Kobi Fatura Ödeme Güvencesi
    Sigorta Teminatı Vefat/kaza ve hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlık. Geçici iş göremezlik durumunda, maluliyetin devam ettiği süre boyunca, olay başına azami 6 ay olmak üzere sigortalının seçmiş olduğu hesaba teminat tutarı yatırılır.
    Teminat Tutarı Geçici iş göremezlik aylık teminat tutarı olarak 500 TL ve 1.000 TL’lik iki alternatif sunulabilir. Aylık ödenecek geçici iş göremezlik teminatı sigortalının brüt yıllık gelirinin onikide birinin %50’sini geçemez. Her iki alternatifle beraber sunulan vefat teminat tutarı 1.000 TL, tam ve sürekli sakatlık teminat tutarı 10.000 TL’dir.
    Sigorta Primi Sigorta primi, sigorta teminat tutarına göre değişmekte olup ücretler başlığı altında görüntülenebilir.
    Faydaları Yaşamınızı yitirmeniz durumunda veya bir kaza sonucu malul kalmanız halinde, tek seferde teminat tutarı kadar tazminat ödenmektedir. Ayrıca geçici iş göremezlik durumunda  seçilmiş olan alternatife göre ödeme yapılır.
    Sigorta Süresi Sigorta sözleşmesinin yıllık dönemlerde yeniden değerlendirilmesi hakkı Garanti Emeklilik ve Hayat A. Ş.’de saklı tutulmakla beraber süre sonunda poliçe yıllık olarak yenilenir.

    Geçici İş Göremezlik Teminatı
    Geçici iş göremezlik durumunda, maluliyetin devam ettiği süre boyunca, olay başına azami 6 ay olmak üzere sigortalının seçmiş olduğu hesaba teminat tutarı yatırılır.

    Vefat/Kaza ve Hastalık Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık Teminatı
    Vefat teminat tutarı 1.000 TL, tam ve sürekli sakatlık teminat tutarı 10.000 TL’dir.
    Teminat tutarı hasar gerçekleşmesi durumunda bir defada hak sahiplerine ödenir.

    Muafiyet Süresi

    • Hastalık sonucu geçici iş göremezlik teminatının geçerli olması için sigorta başlangıcından sonraki 120 günlük muafiyet süresinin dolmuş olması gereklidir.
    • Kaza sonucu geçici iş göremezlik, vefat ve sürekli sakatlık teminatları sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerlidir.

    Tazminat Hak Ediş
    Geçici iş göremezlik teminatına en az 30 gün boyunca bu durumun devam etmesi koşulu ile hak kazanılır.

    Tekrar Hak Ediş
    Geçici iş göremezlik teminatı kapsamında sigortalının ikinci kez geçici iş göremezlik tazminatına hak kazanabilmesi için aynı sebeple malul kalması halinde iki olay arasında sigortalının sağlıklı olduğu en az 120 gün, farklı sebepten malul kalınmasında ise en az 30 gün geçmiş olması ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen mevcut sigortalılığının devam ediyor olması gereklidir. Geçici iş göremezlik tazminatı her bir sigorta yılı içinde maksimum 2 olay için ödenir.

    Teminat Çeşitleri Alternatif 1 Alternatif 2
    Geçici İş Göremezlik 1.000 TL 500 TL
    Tam ve Sürekli Sakatlık 10.000 TL 10.000 TL
    Vefat 1.000 TL 1.000 TL
    Yıllık Prim Tutarı 200 TL 100 TL

    Prim tutarı, seçiminize göre hesaptan ya da kredi kartından peşin veya 9 taksit şeklinde ödenebilir.

    Vergi Avantajı
    Ödenen primlerin beyan etmiş olduğunuz yıllık gelirinizin %5’ine denk gelen tutarı, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.