Üniversite Tercihlerinde Öğrenciler için Yeşil Meslekler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Haliyle iş bulma potansiyeli yüksek olan iş kollarına yönelik büyük bir merak var. Bu noktada yeşil mesleklerin, diğer bir deyişle yeşil işlerin giderek öne çıktığını söylemek mümkün. Çevresel farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma çabaları önem kazandıkça konuyla ilgili istihdam fırsatlarına duyulan talep de artıyor.

 

Peki hangi meslekler revaçta? Kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, organik tarım gibi alanlarda ne gibi iş imkanları var? Hazır üniversite tercihleri için geri sayım başlamışken gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım…

Yenilenebilir enerji mühendisliği

Bakanlığın Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre 2020-2035 yılları arasında ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam payının %54,7’ye yükselmesi bekleniyor. Bu da yenilenebilir enerji alanında çok geniş bir istihdam fırsatı yaratıyor. Sektörde kariyer hedefleyen öğrenciler bu fırsatı değerlendirebilir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra bakanlık veya enerji sektöründe hizmet veren üretim tesislerinde iş bulabilirler. Enerji verimliliği ve sürekliliği, temiz enerji kaynaklarının üretimi ve üretimde maliyetlerin düşürülmesi gibi konularda kilit çözümler üretebilirler. Ayrıca bir ön lisans programı olan Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü’nden mezun olan kişiler, temiz enerji kaynaklarının kurulum ve işletmesinde çalışacak uzman personel açığını doldurabilir.

 

Çevre mühendisliği

Çevre mühendisliği uzun zamandır icra edilmesine rağmen özellikle son dönemde yıldızı parlayan mesleklerden biri. Koşulsuz bunun temel sebebi tüm dünyada hızla artan sürdürülebilirlik çabaları. Hem bireysel hem de kurumsal olarak çevresel farkındalık sürekli artıyor. Özellikle işletmeler çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyan yeni iş modelleri üzerinde duruyor. Hal böyleyken çevre mühendislerinin istihdam alanları da genişliyor. Üniversite tercihlerini Çevre Mühendisliği Bölümü’nden yana kullanan kişiler, bu istihdam fırsatlarından yararlanabilir.

 

Çevre mühendisleri çevresel sorunlara teknik çözümler uygulamak üzere yetiştirilirler. Kirliliğin ölçülmesi, atıkların arıtılması, doğal kaynak verimliliği gibi konularda proje geliştirme ve uygulama yetkinliğine sahip olurlar. Dolayısıyla şirketlerin sürdürülebilirlik performansında rol oynayacak uzman kişiler olduklarını söyleyebiliriz. 

Çevre mühendisleri çevresel sorunlara teknik çözümler uygulamak üzere yetiştirilirler. Kirliliğin ölçülmesi, atıkların arıtılması, doğal kaynak verimliliği gibi konularda proje geliştirme ve uygulama yetkinliğine sahip olurlar.

Organik tarım uzmanlığı

Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada doğal ve sağlıklı gıdalara yönelik yoğun bir talep oldu. Üretimde de bunun etkilerini görmek mümkün. Research and Markets’in verilerine göre organik tarım pazarının yıllık %11,3 büyüme ile 2027'de 287,83 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu nedenle geleceğin önü açık meslekleri arasında organik tarım uzmanlığını gösterebiliriz. Üniversitelerin Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü’nü bitiren öğrenciler kendilerine bu alanda kariyer edinebilirler. Mezun olduktan sonra; organik tarım yöntemlerinin uygulanması, gıdaların ekolojik dengeye uygun şekilde üretilmesi, işlenmesi ve depolanması konularında uzman olarak çalışabilirler. Kamuya ait laboratuvar, işletmeler ve arazilerin yanı sıra özel sektörde faaliyet gösteren tarım işletmeleri, seralar, bağ ve bahçelerde iş bulabilirler.

 

Atık yönetimi teknikerliği

Nüfus artışı ve aşırı tüketimle birlikte atıkların gezegenimiz üzerindeki baskısı daha da artıyor. Hem belediyeler hem de üretim tesisleri bugün atıkların en verimli şekilde yönetilmesi için yoğun mesailer harcıyor. Tam da bu nedenle döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm alanında çalışacak meslek elemanlarına gereksinim var. Bu alanlardaki kariyer fırsatlarından yararlanmak isteyenler üniversite tercihlerinde 2 yıllık bir ön lisans programı olan Atık Yönetimi Bölümü’nü yazabilir. Tekniker unvanını kazandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, hastaneler, fabrika ve sanayi tesislerinde görev alabilirler.

 

Elektrikli araç teknikerliği

Küresel ısınma ile mücadelenin en tipik göstergelerinden biri görmeye giderek alıştığımız elektrikli araçlar. Statista’ya göre ülkemizdeki elektrikli araç pazarının 2028 yılına kadar her yıl %17,13 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, ilgili alanda çalışacak meslek elemanı ihtiyacının da artması demek. 2 yıllık bir ön lisans programı olan Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü mezunları bu açığı kapatabilir. Mezun olduktan sonra tekniker unvanı alarak elektrikli araç sistemlerinin üretimi, bakım ve onarımı işlerinde çalışabilirler.

 

Özetle içinde yaşadığımız bu gezegeni korumak hepimizin görevi. Ancak bunu bir kariyer olarak benimsemek isteyen öğrenciler üniversite tercihlerinde yeşil mesleklere yönelebilir. Zira dünya var oldukça onu iyileştirme çabasıyla ilgili iş fırsatları da hayatımızdan eksik olmayacak.

Etiketler:
  • Çevre

  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

  • Temiz Enerji

  • Enerji Verimliliği