Topraksız Tarım Nedir? Nasıl Yapılır?

Dünyada giderek artan nüfus ve iklim krizi, tarım topraklarının yetersiz kalması ve gıdaya erişimin kısıtlılığı gibi riskleri gündeme getiriyor. Gelişen teknolojiyle yeni yöntemlerin ortaya çıkması, gıda üretiminde daha verimli işlemler yapılmasına imkân sağlıyor. İşte bu yöntemlerden biri de topraksız tarımdır. Aslında kökenleri 1600’lü yıllara dayansa da topraksız tarım yöntemi son yıllarda popülerliğini artırıyor. Peki kullanımı giderek yaygınlaşan topraksız tarım nedir? Nasıl yapılır? Topraksız tarımın, geleneksel tarıma göre avantajları nelerdir? Yazımızın devamında sizin için bu soruların yanıtlarını derledik.

 

Topraksız tarım nedir?

Başlıca geleneksel tarım yöntemlerinden farklı olarak topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine besin çözeltileri içinde yetiştirildiği bir tarım yöntemidir. Bu yöntemde bitkiler, besin maddeleri, su ve oksijenle zenginleştirilmiş bir ortamda yetiştiriliyor. Sağladığı su tasarrufu ve verimliliğin yanında hastalık ve zararlı canlıların kontrolü gibi avantajlarıyla dikkat çeken topraksız tarım yöntemi, sınırlı tarım alanları veya kentsel bölgelerde tarım yapma imkanını artırarak, iklim krizinin olumsuz etkilerine karşın gelecekteki gıda üretimi için sürdürülebilir bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Sağladığı su tasarrufu ve verimliliğin yanında hastalık ve zararlı canlıların kontrolü gibi avantajlarıyla dikkat çeken topraksız tarım yöntemi, sınırlı tarım alanları veya kentsel bölgelerde tarım yapma imkanını artırarak, iklim krizinin olumsuz etkilerine karşın gelecekteki gıda üretimi için sürdürülebilir bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Yeni yaygınlaşan bir yöntem olsa da topraksız tarımın tarihi 1600’lü yıllara dayanıyor. İlk olarak bitkileri oluşturan maddelerin belirlenmesi amacıyla kullanılan yöntem, uzun yıllar sonra 1930’larda tarımsal amaçla uygulanmaya başlandı. Ülkemizde ise ilk defa 1980’lerde araştırma amaçlı kullanılan topraksız tarım yöntemi, 90’lı yıllarda kurulan modern seralarla tarımsal üretimde de kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise yaşanan iklim krizi ve tarım alanlarının azalması nedenleriyle verimli ve yenilikçi bir yöntem olarak öne çıkıyor.

 

Topraksız tarım nasıl yapılır?

Tarımsal üretimde ezber bozan topraksız tarım yöntemi, kontrollü bir şekilde birçok ortamda gerçekleştirilebiliyor. Sağladığı avantajlardan dolayı geleneksel tarıma bir alternatif olarak görülen topraksız tarımın birkaç farklı yöntemi bulunuyor. İşte en yaygın olarak kullanılan topraksız tarım yöntemleri:

 

Hidroponik sistem

Durgun su kültürü olarak da adlandırılan bu sistemde bitkiler, su içinde çözünmüş besinlerin birleşimi olan bir besin solüsyonunda yetiştiriliyor. Kökler, besin çözeltisi içinde veya nemli bir ortamda tutulan bir destek malzemesi üzerinde büyüyor. İlk kullanılan topraksız tarım tekniği olan bu sistemde bitkiler, doğru oranda su, besin ve oksijen alarak gelişimini sürdürüyor.

 

Aeroponik sistem

Havayla üretim tekniği kullanılan bu sistemde bitkiler, kökleri nemli bir ortamda askıda olacak şekilde yetiştiriliyor. Bu sayede bitkinin oksijene ulaşması daha da kolaylaşıyor. Köklere püskürtme veya sisleme yöntemiyle besin çözeltisi veriliyor. Aeroponik sistemlerde bitkiler, gerekli besin maddelerini hava köklerinden emiyor.

 

Akuaponik sistem

Akuaponik sistemde hidroponik bitki yetiştirme yöntemi ile akvaryumda balık yetiştirme sistemi birlikte çalışıyor. Bu sistemde, bitkiler su içinde yetiştirilirken balıklar da aynı su içinde besleniyor. Bu sayede balıkların atıkları bitkiler için besin ve gübre kaynağı oluyor. Böylece, bitkilerin büyümesi için gerekli besinler sağlanırken, balıkların suyu da temizlenmiş oluyor. Bu özelliğiyle Akuaponik sistem, besin döngüsünün geri dönüşümünü sağlayarak sürdürülebilir bir tarım sistemi sunuyor. Bu yöntemde su tasarrufu sağlanırken, kimyasal gübre kullanımı azalıyor ve sağlıklı, organik ürünler elde edilebiliyor.

Topraksız tarımın avantajları nelerdir?

Topraksız tarım, geleneksel tarıma göre birçok avantaj sağlıyor. Şimdi bu avantajları birlikte inceleyelim:

 

  • Su tasarrufu

Topraksız tarım yöntemleri, geleneksel tarıma göre daha az su kullanıyor. Bitkilerin kökleri su çözeltisi içinde olduğu için suyun doğrudan bitkilere iletilmesiyle burada yaşanacak kayıp en aza indirgeniyor. Böylelikle su tasarrufu sağlanırken su kaynakları da daha verimli kullanılıyor.

 

  • Alan verimliliği

Topraksız tarım, sınırlı alanlarda bile bitki yetiştirme imkânı sunarak önemli bir avantaj sağlıyor. Bitkiler, dikim için toprağa ihtiyaç duymadıkları için dikey tarım sistemleri kullanılarak daha fazla bitki aynı alanda yetiştirilebiliyor. Bu yöntem, tarım faaliyetlerinin kentsel bölgelerde veya dar alanlarda bile gerçekleştirilebilmesine imkân veriyor.

 

  • Hastalıkların kontrolü

Bitki hastalıklarının kontrolü konusunda da avantaj sağlayan topraksız tarım, topraktan kaynaklanan bazı hastalıkların yayılma riskini azaltıyor. Ayrıca, kontrollü ortamlarda yetiştirildikleri için bitkiler de daha az zararlı organizma ve böcekle karşılaşıyor.

 

  • Besin kontrolü

Topraksız tarımda bitkilerin besin alımı daha kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bitkilerin kökleri doğrudan besin çözeltisi içinde olduğu için, bitkilere ihtiyaç duydukları besin maddeleri doğru oranda ve zamanında sağlanabiliyor. Bu sayede bitkilerin daha sağlıklı büyümesi ve bitkilerden daha iyi verim alınması mümkün olabiliyor.

 

  • Sezonluk bağımlılığın azalması

Mevsim koşullarına daha az bağımlı olan topraksız tarım yöntemleri, sezonluk bağımlılığı da azaltabiliyor. Bu yöntemle bitkiler kontrollü ortamlarda yetiştirildikleri için iklim değişikliklerinden veya mevsimsel etkilerden daha az etkileniyorlar. Böylece, yıl boyunca sürekli bitki üretimi mümkün hale gelebiliyor.

 

  • Kimyasal kullanımının azalması

Topraksız tarım sistemlerinde kimyasal gübre veya pestisit kullanımı daha az olabiliyor. Kontrollü ortamlarda bitkiler daha az zararlı organizma ile karşılaştığından, pestisit kullanımı azalıyor. Ayrıca, besin çözeltileri kullanılarak bitkilere ihtiyaç duydukları besinler doğrudan sağlandığı için kimyasal gübre kullanımına duyulan ihtiyaç da azalıyor.

 

Topraksız tarım, sağladığı yeniliklerle geleceğin önemli tarım yöntemlerinden biri olarak görülüyor. Su tasarrufu, daha kontrollü besin yönetimi, yüksek verimlilik, tarım alanı kısıtlamalarının ortadan kalkması ve zararlı kontrolü gibi avantajları sayesinde sürdürülebilir tarım için umut verici bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Topraksız tarım yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte tarımsal üretimdeki verimliliğin artması, iklim krizinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve gelecekteki gıda güvencesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Etiketler:
  • İnovasyon

  • İklim Değişikliği