Sürdürülebilir Yaşama Giriş İçin Başucu Kitapları

Sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmak için önce bu konuda bilinçlenmek gerekiyor. Bunun için sürdürülebilirliği inceleyen seminerlerden, söyleşilerden ve elbette kitaplardan yararlanılabilir.

Sürdürülebilir Yaşam, genelde çevre, ekonomi, kamu ve sağlık olmak üzere 4 ana başlıkta ele alınır. Bu 4 başlığın arasındaki etkileşimin, yetkili kurumlarca, sürdürülebilirliği korumanın ve yükseltmenin esas alınarak paralel planlanması, sürdürülebilir bir dünyaya kavuşmamız için temel kriterdir. Ancak bu konuda bireylere de birtakım sorumluluklar düşüyor. Sürdürülebilir dünyayı tanımak ve temel sürdürülebilir uygulamalarını bilmek, bireysel olarak neler yapılabileceğinden haberdar olmak gerekiyor. Bu konuda eksikliklerinizi tamamlayacak, Sürdürülebilir Yaşam kavramının temellerine inen, giriş niteliğinde bilgiler veren bazı kitapları sizin için sıraladık.

 

Ortak Geleceğimiz - Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu

Ortak Geleceğimiz, aslında bildiğimiz anlamda bir kitap olmaktan öte sürdürülebilirlik özelinde yayımlanan bir raporu kapsıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında yayımlanan bu raporda, ilk kez Sürdürülebilir Kalkınma kavramından bahsediliyor ve bugünün sorunlarına evrensel ölçekte ışık tutuluyor. Sosyal eşitliği, ekonomik büyümeyi ve çevresel korumayı aynı anda korumayı öneren bu metin, ülkemizde Türkiye Çevre Sorunları Vakfı etiketiyle yayımlanmıştır. Ortak Geleceğimiz, sürdürülebilirlik kitapları arasında bir temel metin olarak okunabilir.

Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında yayımlanan Ortak Geleceğimiz adlı rapor, Sürdürülebilir Kalkınma kavramından bahsedilen ilk metin.

 

Şehirdekiler İçin Sürdürülebilir Yaşam Rehberi - Stacy Pettigrew, Scott Kellog

Sinek Sekiz Yayınevi’nden çıkan kitap, Gıda, Su, Enerji, Atık Yönetimi ve Toprağın İyileştirilmesi başlıkları altında şehir yaşamında sürdürülebilirliğin sağlanması hakkında tavsiyeler içeriyor. Stacy Pettigrew ve Scott Kellog’un kaleme aldığı, Egemen Özkan’ın dilimize kazandırdığı Şehirdekiler İçin Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, daha az ve bilinçli tüketim odaklı, iş birliğine dayanan bir şehir anlayışını esas alan yeni bir yaşam biçiminin izlerini sürüyor. Şehirdekiler İçin Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, özellikle şehir yaşamındaki sürdürülebilirliğin nasıl sağlanması gerektiğine dair cevapları olan, nitelikli bir kaynak.

Şehirdekiler İçin Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, özellikle şehir yaşamındaki sürdürülebilirliğin nasıl sağlanması gerektiğine dair cevapları olan nitelikli bir kaynak.

 

Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre - Anlı Ataöv, İlhan Tekeli

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitap, toplumun ve çevrenin sürdürülebilirliği üzerine stratejiler geliştiriyor. Kitapta, sürdürülebilirlik kavramının temellerine inilirken, bu tanımın strateji pratiklerine nasıl uydurulabileceğine değiniliyor. Anlı Ataöv ve İlhan Tekeli’nin bu çalışmasının bir diğer ayırt edici özelliği ise topluma entegre olan Sürdürülebilir Yaşam stratejilerinin dünyadan örneklerle anlatılması. Bu kitap, Sürdürülebilir Yaşam anlayışının, stratejiden, planlamadan doğduğunu ve gerçekten sürdürülebilir bir dünyaya adım atmak için geniş kapsamlı yöntemler uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre, sürdürülebilirlik kavramının temellerine inerken, bu tanımın strateji pratiklerine nasıl uydurulabileceğine değiniyor.

 

Sürdürülebilir Büyümenin Temel İlkeleri - Osman Karadağ

Beyaz Yayınları etiketiyle çıkan bu kitap, daha çok şirket sahiplerine, girişimcilere ve danışmanlara seslense de, her bireyin yararlanabileceği temel bilgiler de veriyor. Osman Karadağ’ın kaleme aldığı kitapta sürdürülebilir büyümenin temelleri anlatıldığı gibi, globalleşme sonucu artan rekabet ortamında, şirketlerin kendi büyüme planlarını sürdürülebilirliğe aykırı olmadan nasıl hayata geçirebilecekleri de anlatılıyor. Kitap, Sürdürülebilir Kalkınma kavramının temellerini öğrenmek için okunabilir.

Kitapta, globalleşme sonucu artan rekabet ortamında, şirketlerin kendi büyüme planlarını sürdürülebilirliğe aykırı olmadan nasıl hayata geçirebilecekleri de anlatılıyor.

 

Eko Köyler - Sürdürülebilir Bir Toplum - Karen T. Litfin

Karen T. Litfin, bu kitabında, ‘’Tek başımıza nasıl bir değişim yapabiliriz?’’ sorusundan hareket ederek, sürdürülebilirlik özelinde köklü değişimler yapan eko köyleri odağına alıyor. İlham verici bir dilde yazılan kitap, temel fikrini dört bölüme ayırıyor: Ekoloji, Ekonomi, Topluluk ve Bilinç. Kitap, sürdürülebilir topluma ulaşmak için eko köylerden neler öğrenebileceğimize değiniyor.

Eko Köyler - Sürdürülebilir Bir Toplum, sürdürülebilir topluma ulaşmak için eko köylerden neler öğrenebileceğimize değiniyor.

 

Ekolojik Yaşam Rehberi - Selen Özarslan Aktar

Her yıl daha da artış gösteren çevre sorunları, gezegene kalıcı hasarlar vermeye devam ediyor. Selen Özarslan Aktar, Ekolojik Yaşam Rehberi adlı kitabıyla, çevre sorunlarına neden olan faktörleri azaltmak için evlerde uygulanabilecek yöntemlerden bahsediyor. Kitapta, evlerde başlayan yaşam ve tüketim alışkanlıklarının uzun vadede doğaya verdiği zararların altı çiziliyor. Dolayısıyla elbiselerden yiyeceklere kadar yaşam alanlarında hemen her şeyde bulunan kimyasalların, insanlara zarar verdiği gibi çevreyi de uzun vadede olumsuz etkilediği aktarılıyor. Aktar’ın kitabı, ekolojik yaşam için bireysel olarak neler yapılabileceğine dair bir rehber görevi görüyor.

Aktar’ın kitabı, ekolojik yaşam için bireysel olarak neler yapılabileceğine dair bir rehber görevi görüyor.

 

Atıktan Servete- Döngüsel Ekonominin Avantajları- Peter Lacy & Jakob Rutqvist

Waste to Wealth orijinal adıyla yayınlandıktan uzun süre sonra döngüsel ekonomi konusunda en çok satan kitaplar listesinde uzun süre yer alan bu kitap, “yeşil” ve “büyüme”nin birbirinin alternatifi kavramlar olması zorunluluğu taşımadığını kanıtlıyor ve döngüsel ekonomiyi soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, pratik ve uygulanabilir bir iş modeli haline getiriyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ve Accenture iş birliğiyle yayımlanan bu kitap, kullan-at alışkanlıklarının terk edilmesinin önemini ve döngüsel ekonomi alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.

100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi- SKD Türkiye & Ekologos

2016 yılı sonunda yayımlayan bu Rehber, iklim müzakerelerinden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, yenilenebilir enerjiden sürdürülebilirlik kavramının yolculuğuna, biyomimikriden endüstriyel simbiyoza ve döngüsel ekonomiye kadar tüm önemli kavram ve köşe taşlarının yer aldığı bir kaynaktır. SKD Türkiye ve Ekologos iş birliğiyle hazırlanarak yayımlanan '’100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi’’ sürdürülebilirlik kavramını tüm boyutlarıyla ele alan, kapsamlı, yeterli ve doğru bilgiyi okuyucuya sunan bir başucu kaynağı. 

100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi, sürdürülebilirlik terimleriyle ilgili başvurabileceğiniz temel bir kaynak.

Etiketler:
  • Çevre

  • İklim Değişikliği

  • Temiz Enerji

  • Enerji Verimliliği

  • Doğal Yaşam Ve Ekoloji

  • Sosyal Refah

  • Kültür