Endüstriyel İnternet Nedir? Ne Gibi Yenilikler Sunuyor?

Büyük verilerin, analizlerin öneminin arttığı günümüzde, geleneksel üretim zinciri ve tedarikleri değişim geçiriyor. Yapay zekâ temelli teknolojik gelişmelerin etkisiyle, fiziksel araçlar (makineler, cihazlar) bilişim araçlarıyla (yazılım, geliştirme vb.) birleşmeye başladı. Bu birleşme sonucunda ise yeni bir üretim aracı ortaya çıktı: Siber Fiziksel Sistemler.

 

Kısaca SFS olarak adlandırabileceğimiz bu kavram, bir makinenin içine bilişim, iletişim ve yazılımın unsurlarının yüklenmesini içeriyor. Böylece makineler yapay zekâ ile çalışmaya başlıyor ve çalışma süreçleriyle ilgili kendi verilerini internet üzerinden ilgili noktalara iletiyor. İşte makinelerin kullandığı bu etkili iletişim, çağımızın en önemli buluşlarından birine götürüyor bizi: Endüstriyel İnternet. Hep birlikte bu tanımın neyi ifade ettiğine ve getirdiği yeniliklere bakalım.

 

Endüstriyel İnternet nedir?

İnternete bağlı cihazların sayısı her geçen yıl daha da da artıyor. Forbes’un araştırmasına göre internete bağlı cihazların sayısı 2020’de yaklaşık 50 milyara ulaştı. Bu gerçek, Endüstriyel İnternet kavramını Nesnelerin İnterneti ile benzer bir noktaya taşıyor.

 

Günlük kullanımdaki nesnelerin internete bağlanarak veri gönderme-alma kabiliyetini anlatan bu teknolojideki ‘nesnelere’ fabrikalarda kullanılan akıllı üretim araçlarını da eklediğimizde, Endüstriyel İnternet veya diğer bir deyişle Endüstriyel Nesnelerin İnterneti kavramına ulaşıyoruz. İki kavramın arasında kullanılan araçlar açısından farklar var. Endüstriyel İnternet, temelde tüketici internetinden ayrılarak küresel çapta üretim için kullanılan bütün ekipmanların daha verimli bir şekilde çalıştığı, birbiriyle optimize olduğu bir internet teknolojisini tanımlıyor. Bu tanımdan da anladığımız gibi Endüstriyel İnternet daha çok üretim pratiklerini etkiliyor.

 

Üretim sürecinde ‘’machine to machine’’ (M2M) denilen, makineden makineye iletişimin güçlendiği bir teknoloji bu. Binlerce üreticinin kâr sağlayabileceği bu sistem aracılığıyla, özellikle veriye dayalı bazı işlerin, minimum insan müdahalesine gereksinim duyan makineler tarafından yapılmasının önünü açacak. Örneğin bir fabrikada üretim için çalışan makineleri ele alalım. Bu makinelerde yer alan sensörler sürekli veri üretiyorlar. Bu veriler internet aracılığıyla alıcılara ulaştırılıyor ve bunların analiziyle makinenin ısı, basınç ve çalışma süresi gibi bilgileri kolayca görülebiliyor. Böylece üretim yapan makinelerin ne zaman bakıma ihtiyacı olduğu, parçaların güncel durumu gibi detaylar izlenebiliyor, beklenmeyen durumların önüne geçiliyor; maddi kayıplar ortaya çıkmadan önlem alınabiliyor.

Üretim sürecinde ‘’machine to machine’’ (M2M) denilen, makineden makineye iletişimin güçlendiği bir teknoloji bu. Binlerce üreticinin kâr sağlayabileceği bu sistem aracılığıyla, özellikle veriye dayalı bazı işlerin, minimum insan müdahalesine gereksinim duyan makineler tarafından yapılmasının önünü açacak.

Endüstriyel İnternetin yararları neler?

Endüstriyel İnternetin sağladığı yararları sıralayalım ve özellikle günümüzde öne çıkan birkaç yararı kısaca açıklayalım.

 • Geliştirilmiş doğruluk
 • Haberleşme hızı
 • Doğru bakım ve analiz
 • Yüksek verimlilik
 • Ürün ve süreç inovasyonu
 • Cihazlara uzaktan erişebilme ve izleyebilme
 • Geliştirilmiş güvenlik
 • Maliyet düşüklüğü
 • Enerji tasarrufu

Akıllı robotik sistemler: Bu robotik sistemler, bir bulut sistemine bağlanarak üretim cihazlarını izlemek için kullanılıyorlar. Böylece makine arızası gibi hızlı müdahale edilmesi gereken durumlar uzaktan tespit edilebiliyor.

İmalat: Endüstriyel İnterneti kullanan cihazlar, üretim makineleri için verimli koşulları sağlayarak enerji tasarrufu yapıyor ve maliyeti düşürüyor. Ayrıca bu sistem sayesinde süreçteki değişiklikler, ham madde gibi tedarik sorunları hızlıca tespit ediliyor.

Kalite standardının korunması: Üretimin her aşamasında yapılan izleme ve analiz sayesinde ürünlerin kalite standartları her daim olarak korunabiliyor.

Akıllı sensörler: Modern endüstri makinelerinde yer alan sensörler, makinelerin her bir ayrı bileşenini analiz ediyor ve kritik sorunları tespit ediyorlar. Gerekli durumlarda otomatik olarak bakım uyarısı gönderiyorlar.

Akıllı paket yönetimi: Paketlerde bulunan sensörler sayesinde, ambalajların titreşim, sıcaklık, nem gibi koşulları canlı olarak görülebiliyor. Taşıma ve depolama sırasında olası sorunlarda sensörler hızlı geri bildirimler veriyor. Endüstriyel İnternet, bilgisayar ve otomasyon işlemlerinin, seri üretime dayalı işleri hızlıca ele alacak gibi görünüyor. Her geçen gün daha da yaygınlaşan bu teknoloji, özellikle şirketlerin sistemlerini yenilemelerini, pazar hızına ayak uydurmalarını, sürekli olarak kendini geliştirmelerini şart koşacak gibi görünüyor. Endüstriyel internet teknolojisi yeni çözümler getirdikçe, üretim dünyasının kalitesinin ve hızının da eşit oranda artacağını söylemek mümkün.

Etiketler:
 • İnovasyon

 • Robotik

 • Bilgisayar Sistemleri