Dijital Çağın Yeni Meslekleri

Bu yazı bbva.com’da yayımlanan “Ten New Jobs Created by the Digital Economy” başlıklı makaleden uyarlanmıştır.

Büyük veri, sanal gerçeklik, sosyal ağlar… Teknolojinin toplumlarda yarattığı baş döndürücü gelişmeler, yeni iş kolları ve sorumluluk alanlarının doğduğu iş dünyasını da doğrudan etkiliyor.

İster ebeveynlerine iş hayatındaki rolünü anlatmaya çalışan bir genç olun ister çocuklarının çalışma dünyasında edindiği unvanları tanımaya gayret eden bir ebeveyn… Hemen herkes günümüzün yeni nesil mesleklerinin sınır ve sorumluluk alanlarını ifade etme konusunda zorlanabiliyor.

Gelin şimdi, bugünlerde Z Kuşağının üstlendiği, henüz birkaç yıl önce kategorize edilen ve Alfa Kuşağının da gelecekte üstleneceği mesleklere tüm kuşakların rahatlıkla anlayabileceği sade bir dille birlikte bakalım:

 

Web Analisti (Web Analyst)

Web Analisti, temel olarak online aramalardaki görünürlüğü artırmak amacıyla analiz metriklerini referans alarak, genel web sitesi performansını iyileştirmek için önerilerde bulunuyor. Trend veri raporları ile çalışan, pazarlama stratejilerini analiz eden Web Analist, aynı zamanda ziyaretçi davranışlarını izliyor ve bu davranışlar doğrultusunda optimizasyon için yeni eğilimler ve stratejiler geliştiriyor.

Günümüzde şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve gereksinimlerine en uygun hizmetleri sunabilmek adına Web Analistleri ile çalışıyor. Web sitesi trafiği, dönüşüm oranları ve web sitesinin diğer faaliyetleriyle ilgili veriler hakkında bilgi sağlayan Web Analistlerin, analitik becerilerinin yanı sıra dijital ve pazarlama bilgisine de sahip olması gerekiyor.

Özetle Web Analistleri şu başlıklar üzerinde çalışıyor:

 • Web trafiği verilerini yorumlama
 • Veri görüntüleme
 • Web sitesi dinamiklerini inceleme
 • Pazar araştırması
 • İnternet analizi

 

İş Zekâsı (Kurumsal Zekâ) Yöneticisi (Business Intelligence Manager)

İş Zekâsı birimleri, analiz edilmesi gereken bilgi yoğunluğunun yüksek olduğu şirketlerde kuruluyor.

Kuruluşların stratejik kararlarının çoğu, İş Zekası Yöneticisinin sunduğu rapordaki rakamlara dayanıyor.

İş Zekâsı Yöneticisi, müşteri bilgilerini analiz ederek pazarlama stratejileri belirlenmesi adına üst yönetime iletiyor. Dolayısıyla şirketlerin stratejik kararlarının çoğunun dayanağı, İş Zekâsı Yöneticisinin sunduğu raporlardaki rakamlar oluyor.

Özellikle kârlılığın artması ve maliyetlerin azaltılması için planlama yapan İş Zekâsı Yöneticisi, rol aldığı şirketin organizasyon yapısına göre farklı birimler altında (Satış, Pazarlama, Mali İşler vs.) görev yapabiliyor.

İş Zekâsı Yöneticisi için kadro açan sektörlerin başında; Bilişim, Danışmanlık, Bankacılık-Finans, Tekstil geliyor. Eğitim geçmişi ve iş tecrübesinin; bilgisayar mühendisliği, ekonomi, matematik gibi alanlarda olması beklenen bu unvan sahibinin, istatistiksel modeller, veri çıkarma, analiz araçları vb. hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor.

Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Consumer Experience Manager)

En sade ifadeyle, müşterilerin markaya verdiği değere hizmet eden Müşteri Deneyimi Yöneticisi, müşterilerin markayla kurduğu ilişki ve iletişimde olumlu senaryoların altyapısını hazırlama sorumluluğunu üstleniyor.

Markayla ilk temas, hizmet alınan dönem ve hizmet sonrası olmak üzere müşterinin markaya verdiği değeri belirleyen üç temel sürecin, sağlıklı ve nitelikli olması adına çalışan Müşteri Deneyimi Yöneticisi, müşterinin markayla tanışmadan önce alacağı hizmet için araştırma yapıyor ve daha önce edinilmiş tecrübeleri öğreniyor. Öğrendiği veriler sayesinde de hem müşteri sadakatine yatırım yapıyor hem de şirket içinde uygulanacak değişiklik ve stratejiler için ilgili tüm birimlerle dirsek teması içinde çalışıyor.

 

E-İşe Alım Yöneticisi (E-Recruitment Manager)

E-işe Alım Yöneticisi, bir İnsan Kaynakları Uzmanının çalışmalarını geleneksel temaslar yerine dijital çözümlerle yürütüyor.

E-İşe Alım Yöneticisinin, mümkün olan tüm dijital araçları kullanarak şirkete en iyi profilleri sunabilmek için online dünyada kapsamlı araştırmalar yapması gerekiyor. Personel yönetimi konularında eğitim almış E-İşe Alım Yöneticisinin, dijital araçları yönetebilme kapasitesinin yanı sıra sosyal ağlarda da etkin olması bekleniyor.

E-İşe Alım Yöneticisi ile çalışmak şirketlere sağladığı temel avantajlar ise şunlar:

 • Maliyetleri azaltmak
 • Nitelikli ve işe uygun adayları hızlı bir şekilde tespit etmek
 • Zaman tasarrufu sağlamak
 • İşe alım sürecini %50 oranında hızlandırmak

 

Büyüme Korsanı (Growth Hacker)

Bir Büyüme Korsanı şirketin; pazarlama, ürün geliştirme, satış gibi farklı birimlerinden aldığı bilgilerle, büyümenin en etkili yollarını ve sonuçlarını inceliyor.

Büyüme Korsanı olarak literatüre giren Growth Hacker unvanı ise şirketlere büyümelerinin önündeki problemleri tespit edebilmeyi ve bu problemlere yenilikçi çözümler bulabilmeyi sağlıyor.

Büyüme Korsanının, sorumluluk alanında temel olarak arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması (SEO/SEM), dijital analiz araçları (Google Analytics vb.), sosyal medya, e-mail ve mobil pazarlama ölçümlemeleri, viral pazarlama, A/B testi, içerik pazarlaması gibi araçlar yer alıyor.

Bir Büyüme Korsanı, geniş kitleler üzerinde etki yaratabilecek potansiyele sahip ürün ya da hizmet tasarlarken, sektörün içindeki değişikliklere paralel olarak sürekli stratejilerini geliştirmekle sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla müşteri eğilimlerine ve şirketin hedef kitlesine ait davranış ve alışkanlıklar konusunda maksimum efor harcaması gerekiyor.

 

Inbound Pazarlama Uzmanı (Inbound Marketing Specialist)

Inbound Pazarlama Uzmanı, bir şirketin pazarlama alanındaki tüm kurumsal ve iş birimi stratejisini tasarlıyor. Başka bir deyişle, Inbound Pazarlama Uzmanı; içerik pazarlaması, SEO, sosyal medya gibi araçlarla müşterilerin önce ilgisini, ardından da sadakat sürekliliğini oluşturuyor. Görevleri arasında, şirketin ideal müşterilerini tanımlamak ve bu tanımlar eşliğinde müşteri ilgisine yönelik içerik, ton, mesajlar, anahtar kelimeler vb. araçlarla stratejiler üretmek yer alıyor.

Inbound Pazarlama Uzmanının, iyi bir analitik kapasitenin yanı sıra online pazarlama, veri tabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) hakkında da geniş bilgiye sahip olması gerekiyor.

 

Sanal Gerçeklik Mimarı (Virtual Reality Architect)

Önümüzdeki yıllarda en çok ihtiyaç duyulan tasarımcıların Sanal Gerçeklik deneyimi üzerine uzmanlaşmış kişiler olması bekleniyor.

Günümüzde Sanal Gerçeklik Mimarından; programlama, görüntü yönetimi, 3B ve sanal gerçeklik geliştirmek için gereken yazılımlar konusunda teknik bilgiye sahip olması bekleniyor.

Şirketlerde bu rolün amacı; müşterilerin, gerçek dünyada yer almadıklarını unutacak kadar gelişmiş sanal gerçeklikler yaratmak.

Günümüzde; Sanal Gerçeklik Mimarı ile çalışan şirketler arasında Google, Facebook gibi çok uluslu şirketlerin olduğu biliniyor. Sanal Gerçeklik Mimarları, hikâye anlatımı, veri tabanı yönetimi, UI ve UX tasarımı, ses tasarımı, hareket, animasyon, 3B modelleme ve çevre tasarımı gibi son derece karmaşık süreçlerden sorumlular. Bu nedenle tasarımcılar, sanat yönetmenleri, programcılar ve test edicilerin yer aldığı ekiplerle birlikte çalışıyorlar.

Etiketler:
 • İnovasyon

 • Yapay Zeka

 • Fintech