Yardım ve Öneriler

Kanun kapsamında konut alımına yönelik kredi kullanabilmek için %20 peşinat ödenmesi ve krediye konu konutun Yapı Kullanma İzni (İskan İzni)'ne sahip olması mı gerekmektedir?

Kanun bankalara tüketicilerin kredilendirilmesi aşamasında herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Dolayısıyla bankalar, kredi şartlarını kendi kredilendirme politikaları kapsamında belirlemeye devam edeceklerdir.
Ancak yine yukarıda belirtildiği üzere, Kanun’un en önemli kısmını, konut kredilerinin fonlanabilmesi için getirilen enstrümanlar oluşturmaktadır. Bu enstrümanlar arasında, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ön plana çıkmaktadır. Yasa koyucu, bu enstrüman için teminat oluşturabilecek konut kredilerinin özelliklerini belirlemiş olup, bu tür kredilerin teminatını sadece yapı kullanma iznine sahip konutların oluşturabileceğini ve söz konusu kredi tutarlarının konut ekspertiz değerinin en fazla %80’i kadar olabileceğini öngörmüştür. Dolayısıyla, bu enstrümanı kullanarak fonlama sağlamak isteyen bankaların, tüketicilere kredi sağlarken bu özellikleri dikkate almak zorunda olacağı açıktır. Bu nedenle, sistemin işlerlik kazanmasını beklediğimiz önümüzdeki bir iki yıllık süreçte, bankaların bu özelliklere sahip kredilere ağırlık vermesi beklenmektedir.

İlgili sorular

  1. Konut Finansman Kanunu yürürlüğe girdikten sonra da, Kanun öncesi mevzuatta tanımlanan şartlarla mortgage kredisi kullanmak mümkün olacak mı?

    Kanun öncesinde uygulanan şartlarla mortgage kredisi kullanımı mümkün olmayacaktır.

  2. Konut Kredisi kullanımında bankanın aradığı teminatlar nelerdir?

    Kredi kullanımında satın almış olduğunuz konut üzerine, bankamız tarafından kredi riskini karşılayacak tutarda birinci derece ipotek tesis edilmektedir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333