Sıcaklık, Emisyon, Çeşitlilik: Tek Bir Ağaç Bile Doğa İçin Mücadele Eder

İklim krizi her zamankinden çok daha büyük etkilere yol açarken, pek çoğumuz kuraklık, aşırı hava olayları, buzulların erimesi gibi sonuçlar karşısında değirmenlerle savaşan Don Kişot gibi hissediyoruz. Ya “Tek başına dünyayı kurtaramam ki” diye düşünüyoruz ya da nasıl pozitif etki yaratacağımızı bilmiyoruz. Peki cevabın bir kısmının doğada gizli olduğunu söylesek? Ufacık bir fidanla hem dünyaya hem de geleceğe iyi bakmanın mümkün olduğunu?

Ormanlar, gezegenimizdeki kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 30’unu kaplıyor. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucu açığa çıkan karbon emisyonlarının dörtte birini hapsedebiliyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı şehirlere baktığımızda, ağaçlar buradaki sıcaklıkları 8 °C'ye kadar, emisyonları ise yüzde 40'a kadar düşürebiliyor. Daha yakın bir örnek mi istersiniz? Minyatür ağaç diyebileceğimiz tek bir bonsai bile, havada bulunan uçucu organik bileşikleri toprağa çekerek azaltıyor, böylece iç ortam havasını temizliyor. Peki ama bir ağacın sürdürülebilirlik açısından tam olarak ne kadar etkisi var?

Etiketler:
  • Çevre

  • Doğal Yaşam Ve Ekoloji