2022’de Sürdürülebilir Tüketime Yön Verecek 8 Kavram

COP26 anlaşması ve getirdiği yeniliklerle birlikte önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir dünyanın nasıl şekilleneceğine dair varsayımlar oluştu bile. Yapılan küresel anlaşmalardan bir yana, Dünya çapında gerçekleşen yangınlar, seller, aşırı doğa olayları, kuraklık sorunu, nüfus gibi etkenler de bize geçen değişen iklim şartlarına karşı hareket geçmemiz konusunda uyarılar veriyor. Diğer yandan, endüstrileşme ve tüketim kültürünün arttığı günümüz şartlarında, sürdürülebilirlik bir tercih değil bir zorunluluk olma yolunda ilerliyor. 2022’de daha da yaygınlaşarak sonraki yıllara da yön verebilecek 8 sürdürülebilirlik kavramını sıraladık.

 

İklim eylemi

İklim eylemleri artık sıradan bir aktivizmden de öte, bir vatandaşlık bilinci haline gelmeye başladı. Her bireyin iklim değişikliğine karşı duyarlılığı ve bu konuda kanun yapıcıları isteği, önümüzdeki yıllarda piyasaların, yatırımcıların ve iş dünyasının faaliyetlerini iklim yararına değiştirmelerine neden olabilir.

 

Sürdürülebilir Finansman

Sürdürülebilir finans, aslında son 10 yılın önemli sürdürülebilirlik trendlerinden biri. Yatırımcılara finans sağlamasında çevresel ve sosyal unsurların şart koşulduğu finansman türüne denir. Sürdürülebilir finansmanla desteklenen yatırımlar çevre dostu teknolojileri ve işletmeleri esas alır.

 

Bitkisel beslenmeye geçiş

Et ve diğer hayvan ürünlerini kaynak alan gıda sektörünün dolaşımda ciddi miktarda karbon salımına sebep olduğu bir gerçek. Bu nedenle, özellikle son yıllarda vegan ve vejetaryen beslenmenin trend olmasının da bir etkisiyle, gıda sektörünün bitkisel beslenmeye ağırlık vereceği öngörülüyor.

 

Yerel ekonominin önem kazanması

Global ekonomiyi güçlendiren ve besleyen yerel ekonomi, gelecekte bizim temel ihtiyaçlarımız için daha belirleyici olabilir. Lokal ekonomik kaynakların çeşitli projelerle güçlendirilerek destekleneceği  bir sistemde, aynı zamanda mevcut global ticarette nakliye sürecinden doğan karbon salımının da önüne geçilebilir. ebilir finans, aslında son 10 yılın önemli sürdürülebilirlik trendlerinden biri. Yatırımcılara finans sağlamasında çevresel ve sosyal unsurların şart koşulduğu finansman türüne denir. Sürdürülebilir finansmanla desteklenen yatırımlar çevre dostu teknolojileri ve işletmeleri esas alır.

 

Dekarbonizasyon

En basit ifadeyle, üretim faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına veya ideal olarak yok edilmesine dekarbonizasyon denir. 2022’nin belirleyici değerlerinden biri olacak olan bu kavram, özellikle şirketler için büyük önem taşıyor. 

Yenilebilir enerjinin pahalı olduğu yılları yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisi kullanım oranında ciddi bir artış gözlemlendi.

Ucuz Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerjinin pahalı olduğu yılları yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Son yıllarda rüzgâr ve güneş enerjisi kullanım oranında ciddi bir artış gözlemlendi. İlerleyen yıllarda kömür ve gaz ile elde edilen enerji üretiminin kapasitesini, yenilenebilir enerjinin aşabileceği düşünülüyor. Bu üretim kapasitesi arttıkça, doğal olarak maliyetler de düşecek. Dolayısıyla kendi kendini yenileyebilen bir enerjiye odaklanmak, kendini yenilemeyen enerji kaynaklarına yatırım yapmaya göre uzun vadede daha kazançlı olacak.

 

Sürdürülebilir Ürünler

2016 yılından bu yana Google’da sürdürülebilir ürünlere odaklanan aramalar %71 oranında artış gösterdi. Bunun da temel nedeninin Z kuşağının bu ürünlere olan ilgisi olduğu düşünülüyor. Z kuşağına mensup bireylerin yarısından fazlası, bir ürünü veya hizmeti satın alırken, ürünün firmasının çevresel ve sosyal konulara verdiği önemi ve duyarlılığını da hesaba katıyor. Bu kuşağın ilerleyen yaşlarda iş yaşamına katılacağını da düşünürsek, sürdürülebilir ürünlerin bir standart haline geleceğini söyleyebiliriz.

Home Office Çalışma

Pandemiyle birlikte home office çalışma şeklinde ciddi bir artış olduğunu biliyoruz. Bu çalışma şeklinin getirdiği sağlık önlemleri bir yana, aynı zamanda son derece sürdürülebilir olduğunu fark eden çoğu iş veren ve çalışanlar, temelli olarak bu modele geçti. Zira bir ofisin olmadığı iş yaşamında, onlarca ulaşım aracından ve ofis için kullanılan enerji kaynaklarından kaynaklanacak karbon emisyonunun önüne geçmiş oluyoruz. 

Karbon dengelemesi

Karbon dengelemesi, oluşan sera gazı ve karbondioksitin telafi edilmesi anlamına geliyor. Şirket,  üretimi sonucunda saldığı karbona karşılık olarak, ağaç dikmek, karbon yakalama teknolojisini kullanmak gibi yöntemlerle karbon dengeleme projeleri gerçekleştiriyor ve sebep olduğu karbon salımını telafi ediyor. Döngüsel sürdürülebilirliğin önem kazanmasıyla birlikte bu kavram 2022 ve sonrasındaki emisyon azaltma uygulamalarında daha çok karşımıza çıkabilir.

 

Mindfulness ve çevre bilinci

Mindfulness, yaklaşık 10 yıldır hayatımızda ancak özellikle son zamanlarda daha fazla konuşulur ve uygulanır oldu. Nedeni ise çok basit; stres ve iklim değişimi etkilerini daha fazla hissetmemiz. Peki ne anlama geliyor? En temel anlamda “şimdiki zamanı kavrama” olarak açıklayabiliriz Mindfulness’ı; yaşanılan anlık duyguların, olayların ve düşüncelerin, yargılayıcı olmadan kavranılması ve farkındalık kazanılması. Pandemi ile birlikte temiz havada kalmanın önemini daha iyi anladık ve stres yönetiminde doğayla bağlantı kurmanın değerini kavradık. İşte Mindfulness uygulamaları tam olarak bunu amaçlıyor; çevre bilinci kazanarak, çevreye verdiğimiz her zararın aslında bize de etki ettiğine ve yaşanılan her anın önemi üzerinden doğanın bir parçası olduğumuzu kavratmak. Çevre bilinci, tam da bu nedenle hem sosyal hem de bireysel olarak, önümüzdeki yıllarda daha fazla önemsenecek bir değer.

Etiketler:
  • Çevre

  • İklim Değişikliği

  • Temiz Enerji